Hållbarhet och tjänstepension stärker profilen

Att vara en attraktiv arbetsgivare syftar kortfattat till att behålla och locka till sig viktig kompetens och nå framgång. Till de traditionella aspekterna på en attraktiv arbetsgivare hör arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, lönevillkor med mera. Till dessa har nu ytterligare dimensioner som möjliggör värdefull arbetsgivarprofilering seglat upp.

En arbetsgivare som vill attrahera kompetens behöver profilera sig på olika sätt för att vara attraktiv och våra varumärken fylls på med flera dimensioner för att behålla och vinna såväl kunder som medarbetare. Det blir till exempel allt viktigare med socialt ansvarstagande och hållbarhetsaspekter. Företagets vision får gärna koppla till något större, om man lyssnar på den yngre generationen.

Det här är förstås en positiv trend men för att det ska bli konkret för det med sig diverse ny rapportering. För PRIs del har det inneburit att vi under våren gjort en väsentlighetsanalys inför nästa års nya krav på hållbarhetsrapportering.

En möjlighet för arbetsgivare är också att lyfta fram tjänstepensionen än mer. Den är en av de viktigaste anställningsförmånerna enligt en Sifo-undersökning från Collectum, men den är fortfarande förknippad med en del oro och ångest. Som arbetsgivare har man möjlighet att profilera sig med bra tjänstepensionsvillkor för att attrahera och behålla kompetens! Läs mer om detta i artikeln om ITP 1 i egen regi.

Trevlig läsning
Annelie Helsing 
ansvarig för affär och marknad, PRI

(PRIs nyhetsbrev i juni 2017)