Backoffice + redovisning = komplett värdepappersadministration

En kostnadseffektiv tjänst, enkel att använda och som säkrar kompetensen i alla lägen. Det handlar om ”värdepappersadministration for hire” via en ny tjänst som SEB och PRI utvecklat tillsammans. Förenklat är det en tjänst vi erbjuder där backoffice och redovisning kopplas ihop på ett nytt sätt. Därmed får kunden tillgång till en smidig, heltäckande värdepappersadministration.

– SEB har lång erfarenhet av värdepappers-hantering, däribland backoffice med fokus på att boka, bekräfta och betala kundens värdepappers transaktioner. Via PRI tillkommer nu redovisningstjänster, som gör att vi till-sammans erbjuder en komplett administration, säger Per-Magnus Edh, ansvarig för Investor Service samt erbjudandet gentemot PRI och institutionella kunder, som pensionskassor och stiftelser.

Ger kontinuitet

Nyttan för kunden handlar om enkelhet och kostnadseffektivitet, men också om att kompetensen i hanteringen säkras i alla lägen.

– I många företag är det relativt få som arbetar med värdepappersadministration. Det gör hanteringen personberoende. Dessutom kan det vara kostsamt med egna IT-system som ska uppgraderas över tid. Via oss får kunden en kontinuitet inom dessa områden, som ger en hög kvalitet i hanteringen, säger Per-Magnus Edh.

Kontinuiteten gäller även regelverken inom värdepappersadministration som förändras. När det gäller typen av kunder så finns det inga begränsningar. Tjänsten kan användas av många typer av kapitalförvaltande organisationer. Per-Magnus Edh betonar samtidigt att SEB och PRI fokuserar på stiftelser, pensionskassor, pensionsfonder och försäkringsbolag.

Hantera alla transaktioner

Det centrala i denna lösning är enkelheten som är integrerad mot kundens ekonomi-system. Baserat på orderläggningen sköter SEB all administration av själva värdepappers-affären. En fil skickas sedan till PRI som hanterar redovisning och tar fram en ekono-misk rapportering till kunden. En fördel är att alla typer av transaktioner kan hanteras – fonder, värdepapper, derivatinstrument, fastighetsinvesteringar eller private equity, för att ta några exempel.

– Flexibiliteten är viktig med tanke på att många kunder önskar göra förändringar i sina portföljer framöver, poängterar Per-Magnus Edh. Jag tänker främst på lågränteläget som gör att man kan behöva ta ställning till nya typer av investeringar för att nå upp till önskad avkastningsnivå. Då är det tryggt att veta att vår tjänst inte har administrativa begränsningar.

PRI Stiftelsetjänst ansvarar för redovisning samt bokföring och är ledande på stiftelse-lösningar i Sverige.

– Som jag ser det är den stora fördelen att vi hjälper kunden ”från ax till limpa”- alltså från order till bokföring säger Per Håkansson, vd för PRI Stiftelsetjänst. Genom sitt nätverk har SEB en enorm distributionskraft som skapar intressanta möjligheter för PRI Stiftelsetjänst.

– Vi bidrar i dagsläget med vår breda värdepapperskompetens inom redovisning och bokföring, fortsätter han. Men vi kan självklart även erbjuda tilläggstjänster kring bokslut, årsredovisningar och mycket annat. Det här samarbetet känns väldigt spännande!

(PRIs nyhetsbrev i juni 2017)