Banbrytande satsning på egen regi

Svea Assistans är banbrytaren som vill satsa på pension i egen regi för medarbetarna som ingår i Avtalspension SAF-LO. Det är konkurrensen om arbetskraften som gör egen regi till en attraktiv lösning. Samtidigt hoppas företaget kunna sänka sina pensionskostnader.

Svea Assistans anordnar personlig assistans till kunder på flera orter i Sverige. De cirka 100 medarbetarna har idag sin tjänstepension via Avtalspension SAF-LO, men nu vill företaget ta ett steg till och erbjuda medarbetarna denna tjänstepension i företagets egen regi.

En viktig orsak är konkurrensen om arbetskraften. Svea Assistans menar att den nya pensionslösningen gör det lättare att rekrytera och behålla medarbetare.
– Vi kommer att ta fram en skräddarsydd lösning och erbjuda en pensionsavsättning på 5,5 procent istället för 4,5 procent som är ordinarie avsättning enligt kollektivavtalet, säger Suleman Said, ekonomichef på Svea Assistans. Dessutom får de anställda starkare garantier i vår pensionsplan, som förvaltas i en pensionsstiftelse.

Han menar också att initiativet kan öka medarbetarnas intresse för tjänstepensionen och för vad anställningsförmånen faktiskt innebär. Sist men inte minst räknar Svea Assistans med att sänka pensionskostnaderna via pension i egen regi – detta genom att skapa överavkastning i stiftelsen.

Positiv överraskning

För PRI som fokuserar på ITP är Svea Assistans satsning positiv, om än lite överraskande.
– Jo, vi blev allt lite överraskande när Svea Assistans hörde av sig eftersom de inte hör till vår vanliga kundkrets, berättar Rolf Byström, affärsutvecklare inom PRI. Samtidigt har vi haft liknande diskussioner med några av våra nuvarande kunder som har medarbetare inom både ITP och SAF-LO.

Så vi vet att det finns ett intresse för enhetliga pensionslösningar också bland de större företagen.
– Dessutom är det alltid positivt när nya företag kontaktar oss, fortsätter han. Det visar på vilken styrka det finns i konceptet pension i egen regi, till exempel genom att bindningen mellan medarbetare och företag stärks när arbetsgivaren tydligt signalerar att man står för trygghet och långsiktighet.

Utveckla systemstödet

Men det saknas heller inte utmaningar. En av knäckfrågorna handlar om den praktiska hanteringen.
– Som det är nu blir det tungt för oss att hantera pension i egen regi avseende SAF-LO, berättar Suleman Said. Fora som ansvarar för administrationen saknar i dagsläget systemstöd. Men fram till systemstödet är utvecklat erbjuder Fora en interimslösning.

Nästa steg är att få pensionsplanen godkänd i Pensionsnämnden i slutet av september. Suleman Said räknar med att Svea Assistans kan gå ut med erbjudandet till medarbetarna senast under 2018.

Kollektivavtalet Avtalspension SAF-LO omfattar möjlighet att hantera pension i egen regi.

(PRIs nyhetsbrev i september 2017)