ITP 1 i egen regi – stärker kompetens och engagemang

ITP 1 i egen regi = attraktivare pensions-villkor! Så kan ekvationen se ut i företag som väljer detta alternativ. Bra personal-förmåner kan göra att företag lättare behåller och attraherar kompetens.

– Undersökningar visar att medarbetare oroar sig för pensionen och ser tjänstepension som en av de viktigaste anställningsförmånerna, säger Rolf Byström, affärsutvecklare på PRI. Att som arbetsgivare erbjuda extra bra villkor kan göra stor skillnad i företag som vill säkra kompetensen.

De klassiska fördelarna med pension i egen regi handlar om kontroll över pensionskapitalet och förbättrad likviditet. En minst lika viktig fördel med ITP 1 i egen regi är möjligheterna att behålla medarbetare och attrahera ny kompetens. Via en pensionsplan i egen regi kan företagen erbjuda bättre villkor och uppnå just detta.

Generellt gäller att en ITP 1-plan i egen regi ska vara lite bättre än det ickevals-alternativ som arbetsmarknadernas parter förhandlat fram. Detta krävs för att godkännas av ITP-nämnden, vilket borgar för att pensionsplanen håller hög kvalitet och är minst lika bra som alternativen.

Belöna, behålla och attrahera

För en arbetsgivare finns det flera parametrar i pensionsplanen som kan justeras för att göra planen mer attraktiv utan att den blir mer kostsam.

– Med fördel väljer företaget att sätta av lite mer till pensionen än de obligatoriska 4,5 procent av lönen, säger Rolf Byström. Det ger bättre förutsättningar till högre pension samt att den anställdes garanterade pension vid pensioneringen blir högre. Och vi vet att trygghet och förutsägbarhet är bland det allra viktigaste när det gäller pensionen.

– Den procentuella avsättningen till pension kan också kopplas till företagets resultat, vilket innebär att det görs extra avsättningar till medarbetarnas pension i goda tider. Detta gör att intresset för företagets resultat kan öka, fortsätter han.

Andra exempel på attraktivare villkor är att erbjuda en pensionsplan där arbetsgivaren inte tar ut någon avgift för sin förvaltning av kapitalet. Det har stor betydelse för pensionens storlek över tid och möjliggör en flexibel uttagsplan. Då kan en anställd exempelvis kombinera livsvarig utbetalning med en konsumtionsanpassad högre pension som trappas ner efter de första åren som pensionär.

Med pension i egen regi kan företagen signalera att man ser långsiktigt på verksamheten och är beredda att satsa. Dessutom kan medarbetarna känna sig trygga i att arbetsgivaren tagit fram en bra lösning, som ytterst garanteras av vår kreditförsäkring, säger Rolf Byström.

Vill du veta mer om ITP 1 i egen regi får du gärna höra av dig till din kontaktperson eller mejla till rolf.bystrom@pri.se.

(PRIs nyhetsbrev i juni 2017)