Strategiskt grepp om pensionsfrågorna

I årets sista nyhetsbrev belyser vi två frågor som alltid är aktuella hos arbetsgivare. Dels hur man på bästa sätt jobbar med pensionsfrågor inom en koncern och dels hur vi kan säkra kompetensbehovet, både nu och i framtiden. Det finns förstås flera svar på detta och PRI kan hjälpa till med några.

Alltfler företag tar ett strategiskt grepp om pensionsfrågorna. Det är ju en väsentlig utgiftspost som man behöver ha koll på och vill skapa tydlighet kring. Frågorna är många och konsekvenserna kan bli stora för både arbetsgivare och medarbetare. Läs mer om SKF:s pensionskommitté. 

Förutom att åstadkomma samsyn och tydlighet kan en pensionskommitté också kopplas till kompetensförsörjningsfrågan. I dagens högkonjunktur är det svårt att hitta kompetens inom många områden. Dessutom börjar vi förstå att AI och robotisering kommer att påverka arbetslivet i stor utsträckning. Vi behöver attrahera och behålla viktig kompetens för att hänga med utvecklingen!       
 – Tänk om pensionsförmånerna kan vara ett medel för att nå längre?
 Ett vinstandelssystem som förstärker pensionen kan vara ett bra komplement till tjänstepensionen och attrahera viktig kompetens. Här kan PRI hjälpa till - både i uppstarten och i löpande administration. Läs mer om vinstandelsstiftelser. 

Sist vill jag å PRI:s vägnar passa på att tacka för ett givande samarbete under året och önska alla en trevlig advent.

Annelie Helsing
Chef Affär och Marknad

(PRIs nyhetsbrev i december 2017)