1 oktober 2018

Fina omdömen och bra förbättringsförslag från kunderna

Toppenfina omdömen och nya förbättringsförslag. Så kan årets kundundersökning summeras. Redan i höst genomförs några av förbättringarna. De tar sikte på våra utbildningar och på att göra webbtjänsten mer användarvänlig.

Det var i våras som undersökningen gjordes. Resultaten visar att PRI fortsatt får fina omdömen och höga betyg från kunderna.

- Vi tappar inte i resultat på ett enda område. Samtidigt ser vi att kännedomen om våra tjänster ökat väldigt mycket, vilket är positivt, säger Anna Lunin, kommunikationsansvarig inom PRI. - Vi vill nu också passa på att tacka alla kunder som deltagit i undersökningen.

Uppskattad service

Kundundersökningar görs ungefär var 18.e månad och den positiva trenden från mätningarna 2015 och 2016 håller alltså i sig. Kundernas helhetsbetyg till PRI landar på 5,3 på en sexgradig skala. Tittar man närmare på specifika områden får service och bemötande överlag höga betyg. Kunderna bedömer då kompetens, tydlighet, tillgänglighet och förmågan att återkomma med snabba svar. Alla delområden får betyg som ligger kring 5,5 på skalan.

- Extra positivt denna gång var att vi fick in så många förbättringsförslag. I vissa fall var förslagen dessutom samstämmiga och blev därför en extra bra fingervisning. Ett av dessa förslag gäller PRI:s utbildningar, där det finns önskemål om att tydligare koppla ihop effekterna av svensk redovisning i egen regi med internationell redovisning enligt IAS 19. För att matcha detta önskemål görs en anpassning av utbildningarna redan i höst.

- Det kom även förslag på förändringar i webbtjänsten. Här kommer vi att dra igång ett arbete för att förbättra navigeringen och öka användarvänligheten.

Fortsatt utveckling

Apropå omdömen blir betyget också högt när kunderna rankar hur väl olika värdeord passar in på bilden av PRI – exempelvis långsiktighet, kunskap och trygghet. Här landar snittet nära 5,4 på den sexgradiga skalan. Nu är målet självklart att hålla uppe de höga nivåerna.

- Bland annat genom att ringa in de bakomliggande orsakerna till resultaten och sedan arbeta vidare med dessa, säger Anna Lunin. Det blir en naturlig del i verksamhetsplaneringen, särskilt i verksamheter med många kundkontakter.