10 december 2018

Givande kundmöten!

Det mest givande och stimulerande är mötet med kunder – det är inte en floskel utan stämmer i alla högsta grad!

Under hösten har PRI haft glädjen att möta många av er på våra återkommande utbildningar, kundseminarier, höstträffar och glöggmingel. Vi har haft fler aktiviteter än tidigare och det har varit stort intresse och deltagande i både Göteborg och Stockholm. Närmare bestämt över 500 representanter från nästan 300 företag!

Vid sidan om dessa tillfällen så är PRI ofta föredragande på utbildningar som vi inte anordnar själva, och vi möts även i individuella kundmöten och i vår webbtjänst. Den absolut största frågan i år är de nya reglerna som träder ikraft den 1 januari 2019 gällande månadsvisa arbetsgivardeklarationer på individnivå. Arbetsgivarna får eget ansvar för dessa deklarationer som omfattar såväl löner som pensionsutbetalningar i egen regi. Läs det allra senaste i vår artikel. De nya digitala tjänsterna i webbtjänsten (till exempel femårsprognos för skuldutveckling och pensionsutbetalningar) används redan flitigt och har genererat nya typer av frågeställningar till våra kundansvariga.

Något jag tycker är bland det mest spännande i kundmöten är att förstå hur våra tjänster och erbjudande uppfattas och används i kombination med en ökad förståelse för helheten och den totala behovsbilden. Det mynnar ofta ut i nya idéer om att öka kundnyttan på olika sätt.

Vi utvecklar och anpassar ständigt vår service och vårt erbjudande, där vi vill bidra med att förenkla, minska risker och öka tryggheten för arbetsgivare i pensions- och stiftelsefrågor. Vår ambition är att regelbundet mötas i relevanta och aktuella frågor för att både leverera på och snappa upp era behov!

Vi summerar nu ett intensivt och lärorikt år och önskar er en skön jul- och nyårshelg!

På återseende!
Annelie Helsing, chef Affär och marknad

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar