19 juni 2018

Glad sommar!

Så här inför semestern passar jag på att sammanfatta lite från vårens händelser och belysa aktuella frågor framöver. Ni håller säkert med om att förändringstakten i samhället är hög och att utveckling går i en rasande takt på många håll.

Det gäller dels den strida ström av nya regelverk som träffar oss alla och dels på utvecklingen av digitala tjänster och möjligheter för oss som individer! Pension i egen regi är inget undantag och just nu har PRI extra uppmärksamhet på två nya regelverksförändringar och har precis lanserat några nya självservicetjänster på vår webbtjänst.

Innan nya regelverk träder ikraft försöker vi ta en aktiv roll som remissinstans eller som företrädare för pension i egen regi och lyfta de speciella förutsättningar som finns inom just vår tryggandeform. Under våren har vi gjort det gällande två nya regelverk; Förslaget om nya regler för pensionsstiftelser, med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet (IORPII), och gällande lagförändringen med krav på månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå för pensionsutbetalningar. Vad gäller det senare har PRI lyft fram vilka konsekvenser det får för er arbetsgivare och för pensionärerna, till både Skatteverket och Finansdepartementet.  Vi hoppas på en lagförändring där tryggandeformerna för tjänstepension – det vill säga försäkring och egen regi - likabehandlas. Här kan du läsa mer om vad regelverksförändringen som gäller från januari 2019 innebär.

På temat digitala tjänster och nya möjligheter så hoppas vi att ni kommer att uppskatta och nyttja den nya möjligheten att göra prognoser för skulden och pensionsutbetalningarna inom ITP 2 på vår webbtjänst! Förutom att prognosen är förlängd till fem år så kan ni även laborera med egna antaganden om exempelvis inflation och löneökningar, vilket skapar förutsägbarhet och trygghet.

Tills sist vill jag tacka alla er som svarat på vår kundundersökning under maj månad och för de fina omdömen ni gett oss! Er återkoppling är enormt viktig för oss och vi är både ödmjuka och väldig stolta över det helhetsbetyg som ni ger oss på hela 5,3 av 6 möjliga! Frågorna avsåg kompetens, service, tjänster och visade även att hela 82 procent läser, och uppskattar, nyhetsbrevet. Det ger oss massor av energi inför hösten och att tillsammans med er fortsätta skapa värde och utvecklas.

Trevlig läsning och på återseende!

Annelie Helsing
Chef Affär och Marknad