1 oktober 2018

Hallå där Hans Gidhagen, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv!

Vilken är den viktigaste pensionsfrågan just nu?

Intressantast är frågan om rätten att arbeta längre. Det som ligger på bordet är förslaget att på sikt höja LAS-åldern till 69 år. Även Svenskt Näringsliv tycker det är viktigt att förlänga arbetslivet, men vi menar att detta går att göra på andra sätt – inte minst genom att fler kommer in i arbetslivet tidigare. Många kommer idag in efter 25 års ålder och det gör skillnad i pensionssammanhang.

Vi vill också ha en större flexibilitet i pensionsåldersfrågan, där anställda och arbetsgivare tillsammans kommer fram till individanpassade lösningar. I grunden handlar det om kostnader eftersom arbetsgivarna finansierar pensionen. Flexiblare regler bidrar också till att företagen vågar anställa fler äldre personer.

Något annat på agendan?

En fråga för arbetsgivare som PRI Pensionsgaranti arbetar med är kravet på att lämna kontrolluppgifter för pensionsutbetalningar i egen regi till varje pensionär. Det skulle öka på ansvaret och den administrativa bördan för arbetsgivarna. Samtidigt skulle en pensionär varje månad få en kontrolluppgift som inte stämmer överens med den samlade pensionsutbetalningen – detta eftersom uppgiften bara omfattar pension i egen regi och inte utbetalningar från exempelvis Alecta. Det menar vi blir besvärande för många. Därför försöker vi tillsammans med PTK hitta en lösning på hur detta ska hanteras, bland genom att uppvakta Skatteverket.

Avslutningsvis kan det dyka upp pensionsfrågor i valrörelsen. Det kan handla om hur pensionssystemet ser ut men också om klart kostnadshöjande saker, där regeringen tidigare presenterat förslag på avgiftshöjningar.

Läs mer om arbetsgivardeklaration i en separat artikel här.