1 oktober 2018

IAS 19 - inför ert budgetarbete

Vi har sett en del svängningar både avseende långräntor och inflation under året. För de kunder som gjort delårsvärderingar inför Q2 och nu senast Q3 handlar det om en nedjustering av diskonteringsräntan med 0,20 - 0,30 procent och en höjning av inflationsantagandet med 0,10 - 0,25 procent. Hur mycket dessa justeringar påverkar pensionsskulden och de budgeterade pensionskostnaderna varierar från företag till företag, men grovt räknat handlar det om effekter på mellan 5-12 procent.

Utifrån företagets/koncernens duration på pensionsskulden ligger diskonteringsräntan den 25 september 2018 på:
2,20 procent med 15 års duration
2,45 procent med 20 års duration
2,60 procent med 25 års duration

Marknadens långsiktiga förväntan på inflationen ligger nu i nivå med Riksbankens inflationsmål om 2.00 procent.

Behöver du mer information inför ert budgetarbete kontaktar du er kontaktperson inom Aktuariella tjänster eller mejlar till aktuariella.tjanster@pri.se.