15 juni 2018

IAS 19 – nya krav för hantering av särskilda händelser

De nya reglerna gäller när en särskild händelse uppstår, exempelvis inlösen, omorganisation och planförändring. Detta påverkar framför allt rapporteringen av pensionskostnaderna. Tidigare justerade företagen kostnaderna genom att enbart ta hänsyn till de individer som varit del av händelsen samt att de utgick från tidigare budgeterade kostnader.

Med de nya reglerna ska framtida pensionskostnaderna istället omvärderas för hela kollektivet - även för individer som inte påverkats av händelsen i övrigt - baserat på de nya förutsättningar som gäller vid tidpunkten för händelsen.

Förutom extra arbete kan detta ge betydande förändringar i pensionskostnaderna om marknadsräntor eller beståndsdata förändrats över året.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019. Det finns inga krav på retroaktivitet eller jämförelsetals-beräkningar. De företag som vill kan ta till sig det nya regelverket vid en tidigare tidpunkt.

Kontakta din kundansvariga om du vill veta mer, eller mejla till aktuariellatjanster@pri.se