15 juni 2018

IAS 19/US GAAP – lokal expertis world wide

En rapportering som är utvecklad med kunderna och ett specialistteam som säkrar kundens deadline och är tillgängliga för frågor – det är några skäl till att PRI är ledande på beräkning av pensionsskulder enligt IAS 19 och US GAAP.

– Vi har jobbat aktivt med att kundanpassa teamet som jobbar med dessa frågor. Idag är vi 15 personer med en bra mix av aktuarier, pensionsspecialister och inte minst redovisningsekonomer på kontoren i Stockholm och Göteborg, säger Claes Nilsson Kvick, ansvarig för Aktuariella tjänster.

Det starka teamet och den höga graden av automatisering frigör tid som istället kan läggas på analys och kundkommunikation, där tillgänglighet, enkelhet och tydlighet är i centrum.

– Kunderna ska känna att vi alltid finns där och pratar deras språk. Lika viktigt är att de känner sig trygga i vår förmåga att leverera beräkningarna i rätt tid, säger Claes Nilsson Kvick.

Parameteranalys ger svar

Det finns ett ökat fokus från revisorer och börsen, som ställer frågor kring företagens beräkningsantaganden – exempelvis att dessa antaganden är i linje med rådande regelverk och rekommendationer. För att hjälpa till i den processen erbjuder PRI sedan ett par år tillbaka en parameteranalys, som bland annat utgår från kundföretagets statistik kring löneutveckling och avgångsintensitet. Utifrån dessa förutsättningar görs en prognos över hur antagandena påverkas i takt med att de anställda blir äldre.

– Vi har fått mycket positiv feedback från kunderna på denna tjänst, säger Claes Nilsson Kvick. Det är tryggt för dem att ha fått en genomlysning och att man har ”på fötterna” när frågorna från revisorer och börsens aktörer kommer.

Ökat behov av särredovisning

De senaste åren har behoven av särredovisning av kostnadsställen ökat. Många koncerner har fusionerat bolag och vill kunna särredovisa de gamla bolagen.

- Vår process kring detta är i hög grad automatiserad, vilket gör kostnaden relativt låg. De kostnadsställen kunden väljer att särredovisa får en fullständig IAS 19/US GAAP-rapport, säger Claes Nilsson Kvick.

Internationell koordinering

Under 2015 tecknades ett samarbetsavtal med AON Hewitt, vilket bland annat innebar att PRI tog över AON Hewitts IAS19/US GAAP-kunder i Sverige. Via detta samarbete erbjuds nu även internationell koordinering med tillgång till lokal expertis inom pension, skatt och redovisning över hela världen.
 
– I övrigt fortsätter vi att anpassa våra tjänster och erbjudanden utifrån kundernas behov.  Tack vare en öppen dialog och kontinuerlig feedback från många kunder kan vi utvecklas och fortsätta växa på en annars relativt statisk marknad, avslutar Claes Nilsson Kvick.