5 december 2018

Kundseminarium med IAS 19 på agendan

Nya regler vidgar kraven på omräkning av pensionskostnaden vid speciella händelser! Så löd huvudbudskapet vid frukostseminariet i november. Temat var IAS 19 och lockade cirka 50 deltagare till en fullspäckad timme med nyheter och tips.

Den stora nyheten gällde de regler inom IAS 19 som införs efter årsskiftet.

- Viktigast är förändringen när en särskild händelse uppstår. Då ska hela pensionskostnaden justeras utifrån aktuella förhållanden. Tidigare räckte det med att fokusera på den del som direkt berördes av förändringen, berättade Olga Kostavelis, aktuarie på PRI.

Ökad vaksamhet vid särskilda händelser

En särskild händelse kan vara en planändring, reducering eller reglering. Tidigare justerades den del som omfattades av förändringen. De nya reglerna innebär att man förutom händelsen även räknar om den övriga pensionskostnaden med aktuella beräkningsparametrar.

- Om ni vet att det är en särskild händelse på gång i koncernen, rekommenderar vi er att ta kontakt med er kundansvariga för att diskutera eventuella konsekvenser, säger Olga.

Lägesrapport – ränta och inflation

Mårten Sundell presenterade en lägesrapport om ränte- och inflationsläget. Han konstaterade att räntorna ligger 10 – 20 punkter lägre än för ett år sedan.

- I det sammanhanget är det värt att notera att en förändring av diskonteringsräntan med 0,25 procent ger en pensionsskuldförändring på upp till fem procent, sa han. Många PRI-kunder har idag en duration på pensionsskulden på mellan 15 och 20 år, vilket i dagsläget ger en diskonteringsränta på mellan 2,0 och 2,5 procent.

Apropå inflation betonade Mårten att marknadens långsiktiga förväntningar ökat sedan årsskiftet 2017/2018. Majoriteten av kunderna låg då mellan 1,75 och 1,90 procent. Idag ligger de flesta på 2,0 procent, vilket stämmer väl överens med Riksbankens inflationsmål.

Analys av parametrar

Det är fler parametrar än ränta och inflation som påverkar pensionsskulden. Tomas Heimdal är aktuarie och presenterade den parameteranalys PRI tagit fram och som fångar helheten på ett tydligt sätt.

- Fokus har flyttats och nu tittar revisorerna mer noggrant på antaganden om löneökning, avgångsintensitet och livslängd. Parameteranalysen ger ett omfattande beslutsunderlag gällande dessa antaganden. Analysen baseras på företagets historik för de senaste åtta åren. Parameteranalysen resulterar i en kvalificerad långsiktig prognos av respektive antagande.

- Hör av er så berättar vi mer om denna analys, som kan användas i dialogen med revisorerna, avslutade han.

Brygga mellan redovisningsstandarder

- Ett annat hjälpmedel är en brygga mellan svensk redovisning och IAS 19/US GAAP som vi utvecklat i samarbete med några kunder. Bryggan som varit mycket efterfrågad är enkel att använda och presenteras i sin helhet på våra IAS 19-utbildningar, sa Tomas. 

Läs här om vad några deltagare tyckte om frukostseminariet

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar