11 oktober 2018

Pensionskunnande är hårdvaluta - och efterfrågan bara ökar!

Komplexiteten på pensionsområdet bara ökar. Det gör pensionskunnande till hårdvaluta. Suget efter kunskap får oss att fortsätta satsa på ett område som påverkar mängder av företag. Vi är PRI och vet allt som är värt att veta om förmånsbestämda tjänstepensioner.

En hårdvaluta behåller sitt värde och är gångbar i nästan alla lägen. Så kan man också se på pensionskunnande, som är en av PRI:s främsta styrkor. 

– Många företag möter utmaningar när det gäller hantering och kompetens kring pensioner, något som inte hör till deras kärnverksamhet. Även vi och våra kollegor i branschen upplever utmaningar inom kompetensförsörjning. Hos företagen kan det handla om att nyckelpersoner som skött hanteringen går i pension, och för oss alla innebär nya lagar och regelverk samt mängden pensionsavtal att området blir mer komplext, säger Annelie Helsing, chef för Affär och Marknad inom PRI. 

”Pensionskunnandet är kärnan i det vi erbjuder.”
Annelie Helsing, chef Affär och Marknad på PRI

– Eftersom vi är pensionsspecialister väljer många företag att anlita oss. Trenden mot outsourcing av pensions- och stiftelsehantering är tydlig. Pensionskunnandet är kärnan i det vi erbjuder. Det gör att vi kan möta kundernas behov av kontinuitet och långsiktighet, säger Annelie Helsing.

Satsar framåt

PRI har arbetat med kreditförsäkring och pensionsadministration i snart 60 år och fortsätter att satsa för framtiden. Det görs i en föränderlig värld där PRI, liksom många andra, aktivt agerar för digitalisering, effektivisering, nya affärsmodeller och anpassning till nya regelverk. 

– Vi har till exempel valt att satsa på egenutvecklade, flexibla IT-system, som gör oss snabbfotade. Samtidigt har vi naturligtvis fokus på stordrift i all hantering, berättar Maja Carlzon, ansvarig Verksamhetsutveckling inom PRI. All vår utveckling görs dessutom i samverkan med kunderna, något vi är extra stolta över.

”Jag har i flera år varit fascinerad över hur samtliga personer jag varit i kontakt med på PRI alltid är fantastiskt kompetenta”
Citat från kundundersökning i juni 2018

Nära samverkan med kunderna

PRI har cirka 100 medarbetare och är med andra ord ett ganska litet bolag. Det småskaliga är viktigt också i satsningarna framåt, där det gäller att slå vakt om korta beslutsvägar och om det nära samarbetet med kunderna.  

– Vår företagskultur präglas av entreprenörskap, där avståndet mellan kundbehov, idé och leverans är kort, poängterar Maja Carlzon. PRI ska fortsätta att vara en framåtriktad organisation, som är lyhörd, drivande och gillar att vidareutveckla både oss själva och det vi jobbar med. 

– För att lyckas långsiktigt satsar vi fokuserat på kompetensförsörjning, både genom vidareutveckling av våra medarbetare och på att attrahera rätt kompetens, berättar Maja Carlzon.

”Kompetensöverföring är en viktig del av jobbet”
Hans Eklund, pensionskonsult

Artikel i Svenska Dagbladet Näringsliv den 3 oktober 2018.

På bild (från vänster):
Annelie Helsing, chef Affär och Marknad; Hans Eklund, pensionskonsult; Maja Carlzon, ansvarig Verksamhetsutveckling; Sara Kjörling, pensionsadministratör; Anders Gustafsson, pensionsspecialist.
Foto: Jens Dahlborg.