10 december 2018

Status kring AGI - Arbetsgivardeklaration på individnivå

Vi sammanfattar läget avseende ITP 2 och företagsegna planer.

ITP 2

PRI samarbetar med Alecta i frågan, och vi har för närvarande tre olika lösningsförslag som är under utvärdering i en pågående förstudie. Som nämnts tidigare så är detta ett stort projekt och preliminära beräkningar av insatserna pekar mot 6-12 månaders systemutveckling hos båda parter samt våra underleverantörer.

Det som komplicerar en lösning för ITP är att de förmåner som hanteras i egen regi och de förmåner som är försäkrade hos Alecta ligger i ihop i samma system. Det är en utmaning att spjälka upp förmånerna beroende på tryggandeform och ha helt olika hantering av dem.

Samtidigt uppvaktar vi Finansdepartementet för att få till stånd en lagändring; att pension i egen regi ska behandlas på samma sätt som pensionsförsäkring och därmed undantas från månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå.

Företagsegna planer (planer som inte är ITP 2)

Detta kräver inte en lika komplicerad lösning som ITP, och vi arbetar intensivt för att uppfylla regelverket i tid, det vill säga till hantering av januariutbetalningen. Alla våra utvecklingsresurser läggs för närvarande på detta. Det återstår en del arbete och tiden är knapp, men projektet har hittills löpt enligt plan.

Hantering av AGI avseende företagsegna planer, exempel utbetalningsmånad januari 2019 kommer att se ut så här:
AGI_foretagsegnaplaner.png

Kortfattat ser rutinen för företagsegna planer ut enligt nedan

  • Från och med de utbetalningar som sker i januari levererar PRI underlag på individnivå till arbetsgivardeklarationen, direkt i er filsluss på skatteverket.
  • PRI sätter in skattebeloppet på ert skattekonto alternativt annat konto som ni angivit.
  • PRI levererar också en deklarationsrapport i vår webbtjänst, för att ni ska kunna stämma av skattebeloppet (ert deklarationsombud får behörighet till webbtjänsten genom er behörighetsadministratör).
  • Ert ombud kommer att kunna logga in på ”Mina sidor” på SKV och hantera arbetsgivardeklarationen där.
  • Deklarationen från PRI känns igen på specifikationsnumret som inleds med 5566958.
  • Det är viktigt att ni inte ändrar i underlaget från PRI, kontakta oss vid oklarheter.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar