10 december 2018

Stiftelsetjänst växer och utvecklas

Ökad tillväxt och nya tekniklösningar. Om detta kan Annika Viberud berätta mer. Hon är ny chef för PRI Stiftelsetjänst, som nu vinner fler kunduppdrag och nyanställer.

PRI Stiftelsetjänst flyttar fram positionerna - nyanställer, teknikutvecklar och växer på flera affärsområden.

- Ett sådant område är stora pensionsstiftelser för ITP 2 i egen regi. Samtidigt breddar vi oss och arbetar med fler stiftelseformer än förut, bland annat vinstandelsstiftelser och stiftelser med ansökningsförfarande för exempelvis stipendier och bidrag, berättar Annika Viberud, chef för PRI Stiftelsetjänst.

Hon tillträdde formellt i november, men har sedan i våras varit interrimchef för stiftelseverksamheten. Innan dess arbetade Annika – som i grunden är ekonom - bland annat med strategisk marknadsföring inom AB Volvo.

- Spontant blev jag imponerad över det djupa kunnande vi har inom stiftelseadministration, men också av hur måna medarbetarna är om kunderna och våra leveranser, säger hon.

Fler tekniksatsningar

Sett till antalet är pensionsstiftelser i ägarledda företag klart dominerande i PRI Stiftelsetjänst. Andra huvudområden är som sagt pensionsstiftelser i stora koncerner, men även vinstandelsstiftelser som presenterats i tidigare nyhetsbrev.

- Här märker vi att de satsningar som gjorts på webbtjänster stärker oss och ökar intresset för vår stiftelseadministration.

Teknikutvecklingen fortsätter, just nu med sikte på ett nytt affärssystem. Det kallas kort och gott ”Navet” och kommer att förbättra den interna effektiviteten och vässa leveranserna till kund ytterligare.

För att möta tillväxten på nya områden görs också nyrekryteringar.

- Detta speglar att vi har en vilja att växa och utvecklas ännu mer. Under året anställer vi fyra personer som innebär att vi kommer att bli totalt 21 medarbetare, avslutar Annika Viberud.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar