10 december 2018

Värdesäkring – påverkar pensionsskulden

Om det sker så är det vid årsskiftet. Då påverkas också pensionsskulden. Det gäller alltså värdesäkringen av den förmånsbestämda ålderspensionen i ITP 2. För 2019 är den fastställd till 2,32 procent.

Värdesäkringen kallas ibland också för pensionstillägg eller uppräkning. Det är Alectas styrelse som tar beslut i frågan och sätter nivån. Det görs under senhösten och ambitionen är att värdesäkringen ska motsvara förändringen i konsumentprisindex, KPI.

- PRI ideell förening har beslutat att följa Alectas beslut. Värdesäkringen av pensionsförmånerna på 2,32 procent ökar pensionsskulden vid årsskiftet. Det vet vi brukar väcka frågor hos våra kunder, säger Sofia Landebrink, företagsansvarig på PRI.

Värdesäkringen omfattar de personer med ITP 2 som har intjänande, de som slutat sin anställning och de som idag får pensionsutbetalning. Den bakomliggande tanken med värdesäkringen är att kompensera för höjda priser.

Gör egna prognoser

Apropå förändringar vid årsskiftet så tipsar Sofia om att det sedan i somras går att göra ITP 2-prognoser med egna antaganden i PRI:s webbtjänst. Prognosen sträcker sig över fem bokslutstidpunkter och visar pensionsskuld och pensionsutbetalningar.

- Vårt råd är att göra prognoser när förutsättningarna i företaget förändras eller till exempel när lönerapporteringen är klar. Det minskar risken för negativa överraskningar vid bokslut och budgetarbete.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar här