17 juni 2019

AGI – fortsatt arbete på två fronter

Arbetet med hantering av månadsvisa arbetsgivardeklarationer (AGI) för ITP 2 i egen regi fortsätter och sker liksom tidigare på två fronter.

- Den ena delen gäller vårt samarbete med Alecta för att skapa processer och system för hantering av AGI. Vi försöker hitta en så enkel lösning som möjligt för företag och pensionärer, berättar Lise-Lotte Petersson, som är förestagsansvarig inom PRI.

Kollektivavtalad ITP har traditionellt varit en sammanhållen förmån som betalas ut av Alecta. Med de nya reglerna ändras redovisningen till Skatteverket beroende på hur arbetsgivare finansierar ITP – via försäkring eller i egen regi.

- Området är komplext och vi har kommit en bit på väg, men mycket återstår. Målet är att vi ska ha den nya lösningen på plats i slutet av 2020.

Aktiv påverkan

Det andra spåret PRI fokuserar på är påverkansarbetet, där slutmålet är att få till en förändring av själva lagstiftningen.

- Här samarbetar vi med bland annat Svenskt Näringsliv, PTK och Alecta i uppvaktningen av Finansdepartementet.

Lise-Lotte Petersson betonar samtidigt att arbetsgivarna – om och när AGI genomförts fullt ut - lär få ta emot fler frågor om pensioner och utbetalningar.

- Det bör man ha en beredskap för så att också denna hantering går att lösa på ett smidigt sätt.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar