Den finansiella kostnaden för PRI-skulden undantas när ränteavdraget begränsats

Nya regler begränsar företagens möjligheter att göra ränteavdrag. Men den beräknade finansiella kostnaden för pension i egen regi genom avsättning i balansräkningen omfattas inte av reglerna enligt Skatteverket.

Den 1 januari i år har begränsningar i den skattemässiga avdragsrätten för räntekostnader införts.

Det finns två alternativa regler för ränteavdrag, förenklingsregeln och EBITDA-regeln.
Förenklingsregeln, innebär att ett negativt räntenetto skattemässigt får dras av upp till 5 000 000 kronor. EBITDA-regeln, innebär att ett negativt räntenetto får dras av med högst 30 procent av ett företags skattemässiga EBITDA.

I samband med att de nya reglerna införts har det uppstått fråga om den beräknade finansiella kostnaden för PRI-skulden omfattas av dessa. PRI har därför varit i kontakt med Skatteverket som via sin Rättsenhet meddelat att denna finansiella kostnad inte omfattas av de nya reglerna. Den beräknade finansiella kostnaden för pension i egen regi genom avsättning i balansräkningen ska därför inte inkluderas i beräkningen av räntenettot enligt de nya reglerna. Skatteverket hänvisar i sin tolkning till propositionen där det anges att tillskriven ränta på utfästelse av pension som tryggas genom avsättning i balansräkning i förening med kreditförsäkring inte räknas som ränteutgift (prop. 2017/18:245 sidan 357-358).

Läs mer om den finansiella kostnaden avseende ITP 2 i egen regi.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar