17 juni 2019

Efter dom i HFD – se över förmedlingsavtal

”Se över innehållet i förmedlingsavtalen”. Det är rådet till företagen efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen (HDF) om pensionsrådgivning. I domen fastslås att viss rådgivning kan betraktas som en skattepliktig förmån för de anställda.

Bakgrunden är den nya lagen om försäkringsdistribution som infördes förra året. Med den ändras spelplanen för försäkringsbolag och förmedlare. Bland annat ställs högre krav på information och rådgivning vid försäkringsförmedling. I förlängningen kan de nya reglerna även få konsekvenser för arbetsgivare och anställda – detta beroende på hur pensionsrådgivningen till de anställda utformas.

Parallellt med att lagen om försäkringsdistribution infördes prövades frågan om hur arbetsgivarbetald pensionsrådgivning skulle behandlas skattemässigt. I en dom i december 2018 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att pensionsrådgivning som betalas av arbetsgivaren i vissa fall kan betraktas som skattepliktig förmån för en anställd.

Förmån eller ej?

Carl Johan Rundquist har lång, bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen och är idag Senior Associate i advokatfirman Dahlgrens & Partners. Han gästade PRI:s sommarmingel i juni och berättade då mer om både lagstiftningen och om domen i HFD.

- I domen fastslås å ena sidan att rådgivning som är en nödvändig förutsättning för att den anställde ska kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av de pensionsförmåner som följer med anställningen inte betraktas som en skattepliktig förmån, säger han.

Utfästelsen om pension ses då som en del av anställningsavtalet. Den anställda ska förstå innehållet i detta avtal och vara medveten om konsekvenserna av de handlingsalternativ som regleras i det.

- I domen sägs samtidigt att arbetsgivarbetald rådgivning som avser den allmänna pensionen och den anställdas övriga privatekonomi får anses utgöra en skattepliktig förmån för de anställda, säger Carl Johan Rundquist.

Hantera intressekonflikter

Mot den bakgrunden bör företagen se över sina förmedlingsavtal och klarlägga vilken typ av rådgivning som ingår.

- Det handlar om att ta en diskussion med sina förmedlare och ”städa” i befintliga avtal för att anställda inte ska riskera att förmånsbeskattas, säger Hans Eklund, pensionskonsult inom PRI.

- Lika viktigt är det att hantera förmedlarens potentiella intressekonflikt via den rådgivning som ges. Förmedlaren har ju företaget som kund, men ger samtidigt råd till de anställda, vilket kan öppna för konflikter. I avtalet gäller det därför att reglera på vems sida förmedlaren står, betonar han.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar