25 september 2019

Höstterminen är igång

Nu är vi alla tillbaka efter en ganska ok sommar. Inte i nivå med föregående år, men en fullt godkänd ”svensk” sommar som givit oss krafter att ta tag i nya spännande utmaningar.

På PRI har vi skapat en tradition att börja höstterminen med ett styrelseseminarium. Det som är extra inspirerande med just denna träff är att vi sätter av gott om tid för att diskutera våra kunder och deras behov. Vi verkar i en miljö som delvis är i monopolställning men också med tjänster som även andra aktörer tillhandahåller. Just när det gäller dessa tjänster är det extra viktigt att lära känna våra kunder och deras nuvarande behov och tankar inför framtiden.

I detta nyhetsbrev hittar du en artikel om en ny tjänst, ”Parameteranalys”. Just denna tjänst har kommit till efter dialog med kunder, vilket är extra kul. En nöjd kund är en ovärderlig ambassadör!

Jan Ahlström, vd PRI Pensionsgaranti

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar