17 juni 2019

IAS 19 - Kort information om ränteläge och inflation

Ränteläge 31 maj 2019

Långräntorna har gått ner kraftigt sedan årsskiftet, minus 0,60 - 0,70 procent, beroende på pensionsskuldens duration. Här når du vår räntekurva från den 31 maj 2019. Är du osäker på vilken duration ni har så hittar du den i er senaste skriftliga rapport eller hör av dig till oss.

Inflation 31 maj 2019

Inflationsförväntningarna är relativt oförändrade jämfört med den 31 december 2018, vilket innebär att antagandet bör ligga kvar på eller strax under 2,00 procent. Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. Är ni i behov av en extra värdering utifrån ovan förutsättningar kan vi hjälpa er med detta. Hör av dig till din kontaktperson eller mejla till aktuariella.tjanster@pri.se för offert.

Här kan du läsa mer om våra delårsvärderingar.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar