11 december 2019

Nya pensionsregler – så påverkas ditt företag

Nästa år ändras reglerna inom allmän pension. Exempelvis ändras åldern då allmän pension kan lyftas. Samtidigt införs något som kallas riktålder. Läs mer om förändringarna och hur de kan påverka PRI:s kunder.

Från den 1 januari 2020 ändras reglerna inom allmän pension. Tidigaste ålder att lyfta allmän pension höjs då från 61 till 62 år. Samtidigt har Riksdagen beslutat att 2026 införa något som kallas ”riktålder”, där tidigaste pensionsålder kopplas till medellivslängd. Denna riktålder ska fastställas årligen och kan maximalt ändras ett år i taget med sex års fördröjning (se faktaruta). 

LAS ändras

Även dagens rättighet att behålla sin anställning ändras 2020 – från 67 års ålder till 68 år. Från år 2023 utökas LAS till 69 år. De nya reglerna kring allmän pension och LAS gör att allmän pension och tjänstepensionen ITP 2 inte riktigt går hand i hand. ITP kan dels tas ut tidigare än den allmänna pensionens riktålder, dels tas ut temporärt. ITP 2 är dessutom färdigbetald vid 65 år.

Kan det här betyda att anställda i PRI-bolag tar ut sin tjänstepension temporärt för att fylla tomrummet från att de går i pension, tills de kan ta ut allmän pension? ITP 2 tjänas in till 65, hur gör man med den som vill jobba kvar till 67?

PRI:s egen studie

PRI har gjort en studie om temporära uttag avseende ITP 2 i PRI-företag mellan 2010 och 2017, som ger en bild av utvecklingen

- Ett tydligt mönster är att det främst är dem med lägre pensionsbelopp som tar ut pensionen temporärt, vilket inte är så konstigt egentligen, säger Rolf Byström, som arbetar med Affärsutveckling. Det vi kan se är en brytgräns kring månadsbelopp under tretusen kronor. Under den gränsen ökar andelen till cirka 25 procent. Även om procentsatsen kan synas hög handlar det inte om så mycket pengar. Så det är ytterst tveksamt om någon förändring av företagets pensionsskuld hänförs till detta.

Gunnar Brännstam är aktuarie inom PRI och utvecklar resonemangen.

- I de högre skikten - över 10 000 kronor per månad - sjunker andelen som tar temporära uttag till cirka femton procent. Vi tror också att de väljer längre temporärtider, 10–15 år, jämfört med dem som har låga belopp och väljer femårig utbetalning, säger han. Studien visar dock inte på ett sådant samband, utan det är våra egna antaganden.

- Samtidigt är de med höga pensioner färre, endast drygt femtusen personer valde under perioden 2010 till 2017 temporärt uttag för pensioner över 10 000 kronor per månad, fortsätter Gunnar Brännstam. Så precis som med temporära uttag i de lägre skikten är det förmodligen inget som går att utläsa ur förändringar av företagets pensionsskuld. Vi ska komma ihåg att vi pratar om ganska stora kollektiv hos våra kunder.

Skillnader mellan Alecta och PRI

En annan intressant iakttagelse är skillnaden i temporära uttag mellan Alectas och PRI:s kollektiv, där PRI-kollektivet har en lägre andel av temporära uttag.

- Vi vet inte varför det är så. Rent generellt är PRI:s kunder större. Möjligen stannar man längre i sin anställning, har kanske också något högre lön, vilket i sin tur ger högre pension. Men som sagt, det är bara spekulationer, avslutar Gunnar Brännstam

Jobba kvar efter 65?

Hans Eklund är pensionsspecialist på PRI och konstaterar att frågan skiljer sig åt mellan ITP 1 och ITP 2.

- Vad gäller ITP 1 är medarbetaren lovad en viss procentsats av lönen så länge denne arbetar. Därför är det väl inte helt orimligt att begära att inbetalningarna ska fortsätta så länge lön utbetalas, även om det inte finns något regelverk kring detta i dagsläget.

För ITP 2 däremot är saken inte är helt glasklar ITP 2 innebär ett löfte om en pensionsnivå i förhållande till lön vid 65 fyllda. Det löftet är uppfyllt när medarbetaren fyllt 65. Ska då arbetsgivaren kompensera utöver det löftet?

- Det är en betydligt svårare fråga, ITP 2 pensionen stiger dessutom för varje månad som tjänstemannen skjuter upp uttaget, säger Hans Eklund. Hur man löser dessa frågor på företagsnivå beror förmodligen på hur angelägen arbetsgivaren är att behålla medarbetaren efter 65 fyllda. Men vi får väl se, kanske det utformas någon form av praxis i frågan längre fram.

Vad säger PTK?

Dan Wallberg, PTK:s pensionsexpert berättar att man för närvarande inte har någon dialog med Svenskt Näringsliv i frågan avseende tjänstepensionerna och de nya pensionsreglerna.

- Vad gäller Pensionsgruppens översyn av tjänstepensionerna har PTK inte fått någon information att agera på, men vi följer frågan nogsamt säger Dan.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar