2020

Osäkra och kanske nya tider

Det är svårt att undvika ordet ”Corona” i dessa dagar. Dagligen väller det in ny information som delvis är faktabaserad, men även är rena teorier. Det vi inte kan bortse från är att det är på allvar och att myndigheter och företag gör vad de kan för att minska spridningen.

Möt jobbonären – den jobbande pensionären

Jobbonär – är begreppet bekant? Om inte så handlar det om personer som valt att både jobba och ta ut pension. Alecta har tittat närmare på ett fenomen som blir allt vanligare. Företaget har även pejlat hur dagens 20-åringar ser på pensioner.

Avgångspension – enkel, smidig hantering hela vägen

Tydliga, likvärdiga villkor och bra kostnadskontroll för arbetsgivaren. Det är några av fördelarna med avgångspension. Det vet Unionen som använt denna pensionslösning för att exempelvis hantera övertalighet. Administrationen bakom är smidig och sköts via ett samarbete mellan PRI och Alecta.

Ränteläge och inflation - februari 2020

Vi närmar oss ett kvartalsskifte och därför vill vi ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.