15 juni 2020

IAS 19 och US GAAP - ränteläge och inflation maj 2020

Vi närmar oss halvårsskiftet. Därför vill vi ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.

Ränteläge 31 maj 2020
Jämfört med årsskiftet har långräntorna fortsatt ned. Det handlar om cirka 0,2 – 0,3 procent beroende på pensionsskuldens duration. En sänkning av diskonteringsräntan ger en högre pensionsskuld innevarande år. Kostnaden påverkas först nästkommande år.

Är du intresserad av vår senaste räntekurva? Mejla oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Inflation 31 maj 2020
Även marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har gått ned sedan årsskiftet, minus 0,4 – 0,5 procent beroende på när ni fastställde era antaganden. Denna justering nedåt har en skuldsänkande effekt.

Är du inte redan kund hos Aktuariella tjänster på PRI? Tveka inte att kontakta Mårten Sundell på telefon 08-679 06 57 eller mejla till aktuariella.tjanster@pri.se.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar