16 mars 2020

Ränteläge och inflation - februari 2020

Vi närmar oss ett kvartalsskifte och därför vill vi ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.

Ränteläge 29 februari 2020

Jämfört med årsskiftet har långräntorna fortsatt ned. Det handlar om cirka 0,4 procent beroende på pensionsskuldens duration.

En sänkning av diskonteringsräntan ger en högre pensionsskuld innevarande år. Kostnaden påverkas först nästkommande år.

Är du intresserad av vår senaste räntekurva? Mejla oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Inflation 29 februari 2020

Marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har gått ned något sedan årsskiftet och låg den 29 februari runt 1,5 - 1,6 procent. Denna justering nedåt har en skuldsänkande effekt.

Är du inte redan kund hos Aktuariella tjänster på PRI- tveka inte att kontakta Mårten Sundell på telefon 08-679 06 57 eller mejla till aktuariella.tjanster@pri.se.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar