Artikelarkiv

Webb förenklar stiftelsehantering

Snabbare, enklare och effektivare hantering – det är målen med den webblösning som tas fram för Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse. Tjänsten lanseras vid årsskiftet och kommer att underlätta för de cirka 16 000 andelsägarna. Det var för drygt ett år sedan PRI Stiftelsetjänst tog över administrationen av denna stiftelse.

Inför årets IAS 19-värdering

Under 2014 har räntorna sjunkit till historiskt låga nivåer. Bostadsobligationerna som används för att fastställa diskonteringsräntan har sjunkit med över en procentenhet. För många företag medför detta pensionsskuldsökningar på 20 - 25 procent.

Webbtjänsten – rätt information i rätt tid

I denna ledare vill jag göra reklam för vår webbtjänst. I och för sig använder redan mer än 90 procent av kunderna denna tjänst, men målet är att alla ska upptäcka fördelarna med att hitta företagsunik information när man behöver den.

Bra pensionspolicy ger företagen ”koll på läget”

Den ska vara kort, begriplig och underlätta beslutfattandet kring företagets pensioner. Det handlar om pensionspolicyn som kan spara tid och pengar om den utformas rätt. Hans Eklund är pensionskonsult och tipsar om vad en policy ska innehålla - och hur den bör användas.

Prognoser ITP 2 – så funkar det!

Koll på läget – så kan poängen med prognoser för ITP 2 sammanfattas. Prognoserna beräknas flera gånger varje år. De fångar hur pensionsskuld och utbetalningar kan utvecklas – bland annat med tanke på löneutvecklingen som är ett viktigt antagande.

Alternativ ITP – möjlig problemlösning?

Sedan våras är jag chef för vår marknads-avdelning. I den rollen känns det spännande att kunna vända sig direkt till er kunder – detta i en fråga som på sikt kan utvecklas till ett problem i kundföretagen. Det handlar om valet av alternativ ITP som en del anställda har gjort. För några har detta val blivit bra, men för andra har resultatet inte motsvarat förväntningarna.

Störst på stiftelser

PRI Stiftelsetjänst har funnits i 40 år, är störst i Sverige och administrerar idag cirka 800 stiftelser.