Artikelarkiv

Prognoser ITP 2 – så funkar det!

Koll på läget – så kan poängen med prognoser för ITP 2 sammanfattas. Prognoserna beräknas flera gånger varje år. De fångar hur pensionsskuld och utbetalningar kan utvecklas – bland annat med tanke på löneutvecklingen som är ett viktigt antagande.

Alternativ ITP – möjlig problemlösning?

Sedan våras är jag chef för vår marknads-avdelning. I den rollen känns det spännande att kunna vända sig direkt till er kunder – detta i en fråga som på sikt kan utvecklas till ett problem i kundföretagen. Det handlar om valet av alternativ ITP som en del anställda har gjort. För några har detta val blivit bra, men för andra har resultatet inte motsvarat förväntningarna.

Störst på stiftelser

PRI Stiftelsetjänst har funnits i 40 år, är störst i Sverige och administrerar idag cirka 800 stiftelser.

Stiftelse ökar tryggandet och sänker kostnaderna

LKAB har etablerat en koncerngemensam pensionsstiftelse och fördelarna är många – ökat tryggande, lägre kostnader och så möjligheter till bättre kapitalavkastning som kan komma till nytta i andra pensionslösningar.

Utredning om tjänstepension tar nya tag

Förbättra och förtydliga. Det är ett av målen med tjänstepensionsbeskattningsutredningen, som nyligen gjort en omstart. Pensionsexperten Michael Runnakko deltar i arbetet och ger en lägesrapport.

Robert ska öka marknadsnärvaron

Han ska göra PRI Pensionsgaranti synligare och bidra till att våra pensionstjänster når ut till fler kunder. Möt Robert Nyberg, ny chef för PRI Pensionsgarantis marknadsavdelning.

Finansiell kostnad – så funkar det!

Finansiell kostnad är ett välkänt begrepp när företagens pensionskostnader beräknas. Men vad är egentligen finansiell kostnad och hur tas den fram? PRI Pensionsgarantis Annika Teljfors förklarar hur det hänger ihop och reder även ut ett missförstånd.

Medarbetarplan ger flera fördelar

Jag har tidigare betonat vikten av att tydliggöra tjänstepensionen som en förmån, inte minst med tanke på att pensioner är en av de största utgiftsposterna för många företag. Samtidigt som pensionen tydliggörs kan de företag som vill vara attraktiva arbetsgivare även hjälpa sina anställda med informationen om det komplexa pensionsområdet.

Tätt IAS 19-samarbete – guld värt för Boliden

I Boliden har det nya regelverket bidragit till att förändra arbetet kring IAS 19. Företaget utökade antalet värderingar förra året. Dialogen med PRI Pensionsgaranti är tät och innebär att de antaganden som påverkar IAS 19-värderingen löpande stäms av.