Artikelarkiv

Så bidrar PRI till tryggade pensioner

Det går bra för Sverige nu. De flesta av våra kunder har haft flera år av god tillväxt och goda resultat. Visst har några branscher och företag haft svårigheter de senaste åren, men de ser ändå ut att landa på fötterna.

Hallå Hans Norin, pensionsexpert på Unionen - vilka är era viktigaste pensionsfrågor?

– Det viktigaste just nu hänger samman med Pensionsgruppens arbete. I december 2017 träffade de en överenskommelse om att bland annat höja åldersgränserna för uttag av pension och för trygghetssystemen runt omkring. I överenskommelsen ingick även att de skulle tillsätta en utredning om avdragsrätten för tjänstepension, vilket kan få stor påverkan. Så svaret är att det är svårt att peka på en enskild fråga, utan snarare på ett paket av frågeställningar med koppling till Pensionsgruppen – frågor som rör den allmänna pensionen, men också kan få effekter på tjänstepensionsområdet. Rent allmänt kan man konstatera att pensionsfrågorna är viktiga för våra medlemmar och särskilt frågan om höjd pensionsålder kan väcka både intresse och irritation.

IAS 19 – Lägre räntor och inflation

Årets första kvartal närmar sig sitt slut och vi tänkte därför ge en kort uppdatering kring hur marknadsräntor och inflation har utvecklats sedan årsskiftet.

Förmånsbestämd pension – nya möjligheter?

Varför erbjuds sällan förmånsbestämda pensioner och finns det behov av att bryta den premiebestämda trenden? Hade Svenska Kyrkan i så fall en lösning? Dessa och andra frågor kopplade vår pensionskonsult Hans Eklund grepp om när han träffade Nätverket för Pensionsspecialister.

Kundseminarium med IAS 19 på agendan

Nya regler vidgar kraven på omräkning av pensionskostnaden vid speciella händelser! Så löd huvudbudskapet vid frukostseminariet i november. Temat var IAS 19 och lockade cirka 50 deltagare till en fullspäckad timme med nyheter och tips.

Vad säger deltagarna?

Vi passade på att fråga några deltagare vad de tyckte om vårt IAS 19 frukostseminarium.

Givande kundmöten!

Det mest givande och stimulerande är mötet med kunder – det är inte en floskel utan stämmer i alla högsta grad!

Värdesäkring – påverkar pensionsskulden

Om det sker så är det vid årsskiftet. Då påverkas också pensionsskulden. Det gäller alltså värdesäkringen av den förmånsbestämda ålderspensionen i ITP 2. För 2019 är den fastställd till 2,32 procent.