Artikelarkiv

Stiftelsetjänst växer och utvecklas

Ökad tillväxt och nya tekniklösningar. Om detta kan Annika Viberud berätta mer. Hon är ny chef för PRI Stiftelsetjänst, som nu vinner fler kunduppdrag och nyanställer.

Pensionskunnande är hårdvaluta - och efterfrågan bara ökar!

Komplexiteten på pensionsområdet bara ökar. Det gör pensionskunnande till hårdvaluta. Suget efter kunskap får oss att fortsätta satsa på ett område som påverkar mängder av företag. Vi är PRI och vet allt som är värt att veta om förmånsbestämda tjänstepensioner.

Månadsvisa arbetsgivardeklarationer - nej tack!

Nya regler och förändrad administrativ ordning hos Skatteverket tvingar arbetsgivare att månadsvis på individnivå deklarera utbetalda pensioner i egen regi. Det vänder vi oss mot eftersom det ökar den administrativa bördan i företagen samtidigt som man kraftigt kan ifrågasätta nyttan med dessa ökade krav. PRI och andra aktörer uppvaktar nu Finansdepartementet och Skatteverket för att få till en ändring.

Kompetens och nya regelverk på agendan

Pensioner blev inte någon stor valfråga denna gång, men det finns flera förändringar och förslag på gång som påverkar många av oss. PRI fokuserar på arbetsgivarperspektivet, lyfter och driver pensionsfrågor av vikt för företagen.

IORP 2 – så påverkas pensionsstiftelserna

Tuffare krav på styrning och riskhantering – också i pensionsstiftelser. Det väntas bli följden av tjänstepensionsdirektivet IORP 2. Men det går att göra anpassningar och ändå klara kraven. Vi berättar mer om reglerna som införs i maj 2019.

IAS 19 - inför ert budgetarbete

Vi har sett en del svängningar både avseende långräntor och inflation under året. För de kunder som gjort delårsvärderingar inför Q2 och nu senast Q3 handlar det om en nedjustering av diskonteringsräntan med 0,20 - 0,30 procent och en höjning av inflationsantagandet med 0,10 - 0,25 procent. Hur mycket dessa justeringar påverkar pensionsskulden och de budgeterade pensionskostnaderna varierar från företag till företag, men grovt räknat handlar det om effekter på mellan 5-12 procent.

Fina omdömen och bra förbättringsförslag från kunderna

Toppenfina omdömen och nya förbättringsförslag. Så kan årets kundundersökning summeras. Redan i höst genomförs några av förbättringarna. De tar sikte på våra utbildningar och på att göra webbtjänsten mer användarvänlig.