Artikelarkiv

IORP 2 – så påverkas pensionsstiftelserna

Tuffare krav på styrning och riskhantering – också i pensionsstiftelser. Det väntas bli följden av tjänstepensionsdirektivet IORP 2. Men det går att göra anpassningar och ändå klara kraven. Vi berättar mer om reglerna som införs i maj 2019.

IAS 19 - inför ert budgetarbete

Vi har sett en del svängningar både avseende långräntor och inflation under året. För de kunder som gjort delårsvärderingar inför Q2 och nu senast Q3 handlar det om en nedjustering av diskonteringsräntan med 0,20 - 0,30 procent och en höjning av inflationsantagandet med 0,10 - 0,25 procent. Hur mycket dessa justeringar påverkar pensionsskulden och de budgeterade pensionskostnaderna varierar från företag till företag, men grovt räknat handlar det om effekter på mellan 5-12 procent.

Fina omdömen och bra förbättringsförslag från kunderna

Toppenfina omdömen och nya förbättringsförslag. Så kan årets kundundersökning summeras. Redan i höst genomförs några av förbättringarna. De tar sikte på våra utbildningar och på att göra webbtjänsten mer användarvänlig.

Tjänstepension vs Kanelbullar

För snart nio år sedan kläckte en medarbetare på Collectum en idé. Om kanelbullen hade en egen dag, varför hade inte tjänstepensionen det? Kanelbullar i all ära, men om man efter pensionering vill kunna köpa sig en påse då och då är faktiskt tjänstepensionen viktigare!

Sommarmingel med pensionsnyheter

Flexpension, ITP-upphandling och kapitalförsäkringar. Det var några områden som fångades upp på PRI:s sommarmingel. Dessutom fick de drygt 30 gästerna färska nyheter från IAS 19-området och om PRI:s webbtjänst.

Glad sommar!

Så här inför semestern passar jag på att sammanfatta lite från vårens händelser och belysa aktuella frågor framöver. Ni håller säkert med om att förändringstakten i samhället är hög och att utveckling går i en rasande takt på många håll.

IAS 19/US GAAP – lokal expertis world wide

En rapportering som är utvecklad med kunderna och ett specialistteam som säkrar kundens deadline och är tillgängliga för frågor – det är några skäl till att PRI är ledande på beräkning av pensionsskulder enligt IAS 19 och US GAAP.

IAS 19 – nya krav för hantering av särskilda händelser

De nya reglerna gäller när en särskild händelse uppstår, exempelvis inlösen, omorganisation och planförändring. Detta påverkar framför allt rapporteringen av pensionskostnaderna. Tidigare justerade företagen kostnaderna genom att enbart ta hänsyn till de individer som varit del av händelsen samt att de utgick från tidigare budgeterade kostnader.