Artikelarkiv

Ordning och reda på kapitalförsäkringarna

Ökad kontroll, kvalitetssäkring, bättre ordning och reda. Fördelarna är många med den nya tjänst för kapitalförsäkringar som PRI Pensionsgaranti nu lanserar. Lantmännen och Atlas Copco har medverkat i utvecklingsarbetet. Ett pensionsåtagande kan tryggas via en företagsägd kapitalförsäkring, främst för chefspensioner men också för avgångspensioner. Införandet av regelverket K3 ändrade förutsättningarna för hur redovisningen ska göras, bland annat måste åtagandena nu bruttoredovisas.

Tänk efter före

Idag pratas det mycket om transparens – inte minst då i samband med pensioner. Men hur transparent kan en pension egentligen vara? Det är ju inte direkt något konkret föremål som har en innehållsförteckning.

Pensionsadministration – så funkar det

Att låta oss ta hand om pensionsadministrationen ger många fördelar. Det är en komplett tjänst där allt ingår. Dessutom är den trygg, enkel och alltid tillgänglig. Annelie Jonsson berättar varför.

Webbtjänst som förenklar

Webbtjänsten har förbättrats. Den nya versionen lanserades i slutet av 2015 och kunderna har hjälpt till med förslag och utvärderingar i förändringsarbetet.

Hänger pensionspolicyn med i utvecklingen?

Snart är ITP 1:orna lika många som ITP 2:orna. Därför bör pensionspolicyn anpassas för att hänga med i utvecklingen. Vår pensionskonsult Hans Eklund berättar mer och ger dessutom några tips på vägen.

Arla Foods - rätt skatt tryggar nattsömnen

Vi sover tryggare om nätterna! Med glimten i ögat sammanfattar Ronny Möller poängen med korrekta skatteberäkningar. Han är lönechef inom Arla Foods, där PRI Pensionsgaranti sedan ett par år tillbaka arbetar med beräkningen av den särskilda löneskatten.

Det ska vara enkelt att vara kund hos oss!

Vår främsta uppgift är att stötta kunderna i pensionsfrågor. Det innebär att vi dels lyssnar på er för att förstå hur behoven ser ut, dels skaffar oss en känsla för vad som kan förbättras.