PRI och Alecta gjorde för fem år sedan en undersökning kring löneväxling för att få bättre koll på läget. Syftet var att kunna bistå våra kunder bättre samt hjälpa till att besvara frågan "hur gör andra". Nu har vi följt upp med en ny undersökning bland företag som har ITP. 

Löneväxling har vuxit fram som en etablerad form av frivilligt sparande till pensionen. Den förutsätts vara bra för anställda samtidigt som företaget framstår som en god arbetsgivare, utan att det kostar något. 

För drygt fem år sedan togs skatteavdraget bort för de flesta som sparade i privata pensionsförsäkringar. I samband med det upplevde många arbetsgivare ökade krav på att deras anställda fick löneväxla istället, annars skulle ingen längre kunna spara extra till pensionen. En och annan arbetsgivare vände sig till PRI och till Alecta med frågor om hur andra arbetsgivare gjorde. Och vi uppfattade att det fanns en osäkerhet.

Nu har vi gjort en uppföljare till undersökningen. Vi har i denna rapport försökt att se om den allmänna bilden av löneväxling som något oavkortat positivt verkligen stämmer med verkligheten? Du hittar rapporten och annat om löneväxling längre ner på sidan. 

PRI och Alectas rapport: Löneväxling - en förmånlig förmån?

Se inspelning av seminariet den 2 juni

Sammanfattning av konsekvenser vid löneväxling

Checklista löneväxling