Information för ombud

Den här sidan är till för er som är ombud för våra kundföretag. Med hjälp av informationen här hoppas vi att du får svar på dina frågor. Till höger finns kontaktuppgifter och vår filspecifikation att hämta som pdf.

Vid beställning behöver vi följande uppgifter:

  • Namn
  • Företagsnamn
  • Telefonnummer
  • Faktureringsadress
  • Giltig fullmakt

För en snabbare handläggning, vänligen kontrollera att behörig person/personer har signerat fullmakten. Vi kontrollerar alla fullmakter mot Bolagsverkets register. www.bolagsverket.se

Var även noga med att tydligt skriva vad beställningen avser och per vilket datum informationen ska gälla. Leverans av uppgifter sker via webbtjänsten.