Informationstjänst

PRI Pensionsgaranti kan bistå arbetsgivaren genom att sköta informationen

 Anställda i våra kundföretag omfattas i huvudsak av följande pensionsplaner enligt kollektivavtal:

  • ITP 1
  • ITP 2
  • BTP 1
  • BTP 2
  • Avtalspension SAF-LO

Redan i dessa planer finns det många frågor och en hel del att tänka på. Lägger man dessutom till andra frivilliga pensionsplaner och försäkringar såsom alternativ ITP (så kallad tiotaggarlösning), löneväxling och frivillig gruppförsäkring i kombination med alla nyheter och förändringar som har skett under de senaste åren, ja då uppstår det ett stort behov av information och förståelse. För hur ska annars den anställde klara av alla val denne står inför?
 
Arbetsgivaren kan underlätta för sina anställda, utan att för den sakens skull erbjuda individuell rådgivning, så att de gör medvetna val och/eller känner till konsekvenserna av ett ickeval. Insatserna bidrar självklart även till att marknadsföra företaget gentemot de anställda och förhoppningsvis få fler att förstå vikten av pension och försäkring som en central anställningsförmån.

Vi på PRI Pensionsgaranti erbjuder ingen individuell rådgivning till anställda men kan informera, utbilda och vägleda, vilket torde tillgodose mångas behov. Exempel på våra insatser är:

  • Stormöten
  • Arbetsplatsbesök
  • Support via telefon
  • Mejlutskick
  • Skriftlig information via intranätet eller via utskick i företagets profil

 Vi kan även bistå arbetsgivaren och ge råd i frågor rörande avtal, policy, upphandling av förmedlare, inventeringar och kartläggningar med mera. 

Välkommen att kontakta oss för närmare beskrivning, diskussion, samt ett anpassat förslag just för ert företag.