Kalendarium

Händelser under året för de företag som är våra kunder.
VadNärHur
ITP 2 - Pensionsskuld och saldo Varje månad Presenteras i webbtjänsten den 25:e respektive månad. 
ITP 2 - Bokslutsuppgift pensionsskuld Vid företagets bokslutstidpunkt Hämtas i webbtjänsten.
ITP 2 - Specifikation till kapitalvärde Vid företagets bokslutstidpunkt  Hämtas i webbtjänsten, särskild behörighet krävs.
ITP 2 - Bokslutsuppgift saldo Vid företagets bokslutstidpunkt Hämtas i webbtjänsten.
ITP 2 - Specifikation utbetalda pensioner Vid företagets bokslutstidpunkt Hämtas i webbtjänsten, särskild behörighet krävs.
ITP 2 - 2-års prognoser Februari, maj, augusti, september, november och december Presenteras i webbtjänsten den 25:e respektive månad.
ITP 2 - Faktura 1 April Skickas omkring den 25:e april och förfaller i slutet av maj. Presenteras även i webbtjänsten.
ITP 2 - Faktura 2 Oktober Skickas omkring den 25:e oktober och förfaller i slutet av november. Presenteras även i webbtjänsten.
Kreditförsäkring - Uppgift om borgen och förbindelse (särskild uppgift) Januari Utställare av borgen och förbindelse avseende kreditförsäkring.
Kreditförsäkring - Uppgifter från pensionsstiftelser begärs Kvartalsvis i mars, juni, september och december Skickas till PRI Pensionsgaranti.
Kreditförsäkring - Försäkringsbrev Vid avtalsförnyelse Kan hämtas i webbtjänsten.
Kreditförsäkring - Premiefaktura   Maj Skickas omkring den 25 maj och förfaller i slutet av juni. Presenteras även via webbtjänsten.
Pensionsförmedling - Kontrolluppgifter till pensionärer Januari Skickas med post.
Pensionsförmedling - Levnadsintyg begärs från utlandsbosatta pensionärer September Skickas med post.