Artikelarkiv

På djupet med informationssäkerhet och hållbarhet

Under de gångna månaderna är det några händelser som präglat omvärldsagendan och även påverkar oss inom PRI. Jag tänker bland annat på pandemin som – trots att den verkar klinga av och vi börjar kunna återgå till en mer normal vardag – skapar en viss osäkerhet. Det gör att vi fortfarande måste vara vaksamma och beredda på att hantera de fortsatta effekterna – både i vår omvärld och internt i PRI.

PEAB-profilerad webbtjänst

Enkelt, tillgängligt med information på flera språk. Det har varit styrande i utvecklingen av Peabs vinstandelsstiftelses webbtjänst. PRI administrerar vinstandelsstiftelsen, där webbtjänsterna idag är en given del i hanteringen och där en finsk språkversion nyligen lanserades.

Vägvisare i regelvärlden

Fler och mer komplexa regelverk. Så ser vardagen ut för de stora pensionsstiftelserna. För att underlätta har PRI tagit fram en utbildning som stöttar och ökar tryggheten i styrelsernas arbete.

Med grepp om informationssäkerheten

PRI stärker greppet om sin informationssäkerhet. Då är skyddet kring uppgifter om både företag och människor i centrum. Ytterst handlar det om att förvalta och förtjäna kundernas förtroende. Det betonar Markos Akathiotis som ansvarar för arbetet med informationssäkerhet.

Vässa kompetensen via höstens utbildningar

Det är höst och det innebär att det också är utbildningsdags. PRI erbjuder fyra utbildningar som även hösten 2021 genomförs digitalt. Annika Teljfors och Lotta Karlmann berättar mer om vad utbildningarna innehåller och vilka kunskaper deltagarna får med sig.

Vi söker utvecklingsdriven handläggare med specialistkunskap inom kollektivavtalad tjänstepension

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt kreditförsäkringsbolag som ägs av de försäkrade kundföretagen, vilka utgörs av börsens stora och medelstora bolag. Vi arbetar med näringslivets pensioner, bland annat ITP-planen. Våra tjänster omfattar kreditförsäkring, aktuariella tjänster och pensionsadministration samt information och utbildning inom pension i egen regi. Totalt uppgår PRI Pensionsgarantis försäkringsansvar till strax över 300 miljarder kronor. PRI Pensionsgaranti har två dotterbolag, PRI Stiftelsetjänst och PRI Pensionstjänst. Företagskulturen kännetecknas av det lilla företaget med stora ambitioner, utrymme för påverkan och goda möjligheter till utveckling. Initiativkraft, samverkan och långsiktighet är de värderingar vi står för. PRI har cirka 100 anställda och har kontor centralt i Stockholm och Göteborg.