Artikelarkiv

Vi söker en expert på pensionsstiftelser

PRI:s stiftelsetjänster satsar på våra storkunder inom pensionsstiftelser, vilket främst är så kallade ITP 2-stiftelser och söker nu en kvalificerad pensionsstiftelseexpert. PRI:s stiftelsetjänster drivs i ett dotterbolag till PRI Pensionsgaranti, som är ett ömsesidigt försäkringsbolag inom tjänstepensionsområdet som ägs av de försäkrade kundföretagen. PRI har cirka 110 anställda med kontor i Stockholm och Göteborg. Vi erbjuder administrations- och redovisningstjänster till stiftelser, såväl pensions- och vinstandelsstiftelser som övriga stiftelser.

Ett händelserikt halvår

Vi kan se tillbaka på en fortsatt händelserik tid för PRI. Jag tänker på att vi etablerat nya samarbeten, renodlar delar av verksamheten, genomfört spännande rekryteringar, men även följt det utmanande läget i omvärlden där kriget i Ukraina självklart är i centrum.

Renodling inom stiftelsetjänster – kärnkunderna i centrum

PRI renodlar verksamheten inom stiftelsetjänster och lägger nu fokus på kärnkunder med pension i egen regi och på större stiftelser. Här utvecklas både spetskompetens och effektiva lösningar för hantering av administrativa flöden.

Hållbarhet som berikar kapitalförvaltningen

Nu tar Michael Timm över som chef för PRI:s kapitalförvaltning och hållbarhetsarbete. Det gör han i ett läge när hållbarhetsaspekterna är självklara för att nå de långsiktiga avkastningsmålen och där hållbarhet i allmänhet är i fokus för PRI.

Enkelheten och effektiviteten i centrum

Enklare och effektivare tjänster är målet får Åsa Blomgren. Hon ansvarar för ”Utveckling och Innovation” inom PRI. Just nu kartläggs hur allt från IT-lösningar, processutveckling och egen kompetens kan trimmas till för att göra hanteringen smidigare – både för PRI:s medarbetare och för slutkunderna.

AGI – nytt stöd snart på plats

Januari 2023 – då ska stödet för hantering av Arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) för ITP 2 vara på plats. PRI och Alecta arbetar just nu tillsammans för att skapa processer och system för detta.

Digital dominans i vårens utbildningar

Rekordmånga deltagare och en mix av digitala och traditionella utbildningar – så ser det ut när vårens PRI-utbildningar summeras. Tre av fyra utbildningar har genomförts digitalt. Det digitala ger flexibilitet, men ökar samtidigt kraven på dialog och delaktighet.