26 februari 2013

Fler outsourcar sin stiftelseadministration

Många företag väljer att dra ned på den interna administrationen. Istället flyttas hanteringen över till externa specialister. Det gäller även stiftelseadministration, där fler företag idag väljer att anlita PRI Stiftelsetjänst.

– Numera är det inte lika vanligt att företagen har egna pensionsspecialister. Det är dyrt för företagen att själva sätta upp och utveckla denna kompetens över tiden, konstaterar Ulf Redemo, senior rådgivare inom PRI Pensionsgaranti. Den här trenden innebär även att fler juristtjänster samt även delar av HR-funktionerna outsourcas i högre grad. Detta skapar nya affärsmöjligheter – inte minst för andra aktörer och försäkringsmäklare, där många redan idag erbjuder olika HR-tjänster.

En tydligare förmån

En bakomliggande orsak är att företagen koncentrerar sina resurser till det man anser vara sin kärnverksamhet. Det påverkar då även området tjänstepensioner, där outsourcing därmed blir det självklara alternativet. I en del företag tycks det allra enklaste vara att satsa på en försäkringslösning, som innebär att man avhänder sig mycket av ansvaret och administrationen. Men då missar företagen en viktig möjlighet – att tydliggöra pensionen som en personalförmån.   

– I företag som väljer en pensionsplan i egen regi kan pensionen på ett tydligare sätt bli till en förmån, som bidrar till att attrahera rätt medarbetare, säger Ulf Redemo. Väljer man dessutom en stiftelselösning kan företaget förvalta kapitalet på ett sätt, som ger en trygg och långsiktig avkastning. Denna avkastning kan skapa överskott i pensionsstiftelsen, som sedan kan användas till att finansiera exempelvis avgångspensioner.

Tillgång till en kunskapsbank

– Vi märker av att fler företag tar kontakt med oss och vill ha hjälp med stiftelseadministrationen. En bidragande orsak är som sagt att många väljer att dra ned på de interna resurserna och då behöver hitta andra lösningar, säger Ulf Redemo. 

En annan fördel med outsourcing handlar om kontinuitet, dvs att kompetensen hos de externa specialisterna alltid är i takt med tiden och anpassas till lag- och regeländringar samt andra förändringar, som kan tänkas ha en påverkan på den praktiska hanteringen. 

– Man ska komma ihåg att pension är både en HR- och finansfråga. Vi behärskar bägge dessa områden, vilket företag som väljer att outsourca sin stiftelsehantering har stor nytta av, fortsätter Ulf Redemo. Genom att vi arbetar med stiftelseadministration i många olika typer av företag och branscher blir vi en kunskapsbank, som slussar erfarenheterna mellan våra kunder på ett sätt som skapar mervärden för dem.