10 april 2014

Stiftelse ökar tryggandet och sänker kostnaderna

LKAB har etablerat en koncerngemensam pensionsstiftelse och fördelarna är många – ökat tryggande, lägre kostnader och så möjligheter till bättre kapitalavkastning som kan komma till nytta i andra pensionslösningar.

Det var i november förra året som LKAB:s pensionsstiftelse bildades. Ungefär 880 miljoner kronor har avsatts i en stiftelse för att trygga cirka 3 000 pensionsutfästelser. De tryggade utfästelserna omfattar både tjänstemän och kollektivanställda. 
– Stiftelsen bidrar till att vi långsiktigt tryggar LKAB:s pensionsförpliktelser. Att på detta sätt skilja av pensionskapital ger medarbetarna en trygghet som går utöver kreditförsäkringen, säger Mattias Rönnbäck, chief dealer & head of asset management i LKAB. 
– Under resans gång har vi fått mycket hjälp från PRI Stiftelsetjänst, fortsätter han. De har en gedigen kompetens inom stiftelse-hantering och har fungerat som bollplank och rådgivare i en mängd olika frågor.

Rätt tidpunkt

Den globala mineralkoncernen har levererat starka ekonomiska resultat under flera år. Samtidigt är det ett stort beslut att lyfta ut så pass mycket kapital från ett konkurrensutsatt och investeringstungt företag som LKAB. 
– Det gäller att vara ödmjuk, särskilt med tanke på att vi verkar på en internationell marknad där prisvariationerna på järnmalm kan vara stora, säger Mattias Rönnbäck. Vi känner ändå att tidpunkten var rätt och att medarbetarna nu får en säkerhet för bolagets pensionsåtaganden. 

Stiftelselösningen ger även vissa skattemässiga fördelar och är dessutom kostnadseffektivare, bland annat genom att kreditförsäkringspremien är lägre i en stiftelse. Möjligheten att generera överskott i kapitalförvaltningen är en annan fördel. 
– Dessa överskott kan användas för att finansiera andra pensionslösningar, exempelvis framtida avtalspensioner, förklarar Mattias Rönnbäck. På så sätt bidrar stiftelsen till att vi blir mer flexibla och kan sänka de totala pensionskostnaderna.