Webb förenklar stiftelsehantering

Snabbare, enklare och effektivare hantering – det är målen med den webblösning som tas fram för Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse. Tjänsten lanseras vid årsskiftet och kommer att underlätta för de cirka 16 000 andelsägarna. Det var för drygt ett år sedan PRI Stiftelsetjänst tog över administrationen av denna stiftelse.

– Redan när samarbetet inleddes var vi eniga om att utveckla en webblösning för vinstandelsstiftelsen, berättar Per Håkansson, vd för PRI Stiftelsetjänst. En av de stora fördelarna är att andelsägarnas kontroll kommer att förbättras. De behöver inte ringa, skriva brev eller mejla till oss, utan kan se sin tilldelning via webben och även följa kursutvecklingen på sina innehav.

Anmälan till PRI Stiftelsetjänst

En annan fördel är att blanketthanteringen minskar eftersom andelsägarna kan begära utbetalningar direkt via webben. De som vill använda den nya tjänsten från 2015 loggar in via en länk. Inloggningen görs med Bank ID.
– Vi passar även på att samla olika typer information på webben, exempelvis regler samt frågor och svar med koppling till vinstandelsstiftelsen, berättar Per Håkansson.
(PRI Pensionsgarantis nyhetsbrev i december 2014)