25 mars 2015

Framgångsrik stiftelsesatsning – och lönsam!

Stiftelsesatsningen blev lyckad och har sänkt pensionskostnaderna. Förra året behövde Börjessons Bil inte sätta av några pengar alls i pensionsstiftelsen eftersom avkastningen varit så hög.

Börjessons Bil har funnits i 60 år. I Alingsås, Ängelholm och Kristianstad säljer familjeföretaget VW, Audi, Seat och Skoda samt lastbilar från Scania. Koncernens omsätter cirka 1,1 miljarder kronor och har 225 medarbetare.

– Vi hade sedan tidigare en egen regi-lösning, där pensionsåtagandet låg som en skuld i balansräkningen, berättar Bo-Göran Svensson, ekonomiansvarig i Börjessons Bil. Tanken på en egen pensionsstiftelse växte fram i ägarkretsen, som 2009 valde att skapa en gemensam ITP 2-stiftelse för de tre bolag som ingår i koncernen.

Möjligheterna till högre avkastning på pensionskapitalet var ett skäl till beslutet. Denna avkastning skulle i bästa fall ge lägre pensionskostnader, åtminstone i det långa loppet. Och lägre kostnader är självklart lockande för ett investeringstungt bilhandelsföretag, där nya anläggningar uppförts till ett värde av cirka 140 miljoner kronor bara under 2014.

Tuff start

Men det kunde ha börjat bättre. När finanskrisen slog till - och börserna föll handlöst minskade stiftelsens tillgångar rejält. Men snart tog avkastningen fart och de 17,7 miljoner som successivt satts av sedan 2009 har nu blivit cirka 30 miljoner kronor. Den höga avkastningen gjorde att företaget kunde avstå från att göra en avsättning till stiftelsen 2014.

Bo-Göran Svensson tycker att övergången gått smidigt och att vardagsarbetet fungerar bra.

– Vi fick hjälp av PRI Pensionsgaranti med att sätta upp stiftelsen, exempelvis gällande stadgar och administrativa rutiner, berättar han. Idag har vi ett väl fungerande samarbete och PRI Pensionsgaranti får högt betyg av mig för sina insatser.

Var långsiktig

Per H Börjesson var en av arkitekterna bakom stiftelsesatsningen. Han är delägare och en av tre söner till företagets grundare, men arbetar inte själv i Börjessons Bil. Per har valt en egen väg och blivit känd kapitalförvaltare, bland annat som vd för Investment AB Spiltan.

– Det bästa rådet min pappa fick av sin revisor var att starta den pensionsstiftelse som sedan 1970-talet tryggat ägarfamiljens pensioner, berättar han. Avkastningen har varit i snitt 13 procent per år sedan 1974.

Per H Börjessons positiva erfarenheter har bidragit till att även Spiltan numera har en pensionsstiftelse. Som kapitalförvaltare är hans motto ”våga köra själv”. Han är motståndare till banker och försäkringsbolag, som säljer pensionslösningar för att öka de egna intäkterna. Långsiktighet är ett annat nyckelbegrepp. Starkt förenklat innebär det att man bör köpa aktier och fonder för att behålla dem – till exempel i svenska investmentbolag – inte för att spekulera.

– Det är rätt enkelt att göra placeringar och skapa tillväxt. Det gäller bara att följa några grundläggande principer och inte ha bråttom, betonar han.

Även i Börjessons Bil har principerna som Per H Börjessons förespråkar fått genomslag och gett en stark utväxling. Idag uppgår koncernens pensionsskuld till omkring 20 miljoner kronor och ITP 2-stiftelsens tillgångar till nästan 30 miljoner kronor.

– Att vi 2014 slapp belasta bolaget med pensionskostnader gör skillnad, avslutar Per H Börjesson. De två miljoner kronor vi sparade motsvarar omkring tio procent av en normal årsvinst i koncernen.