Företagsanpassad utbildning – träffsäker kompetensutveckling

Våra företagsanpassade utbildningar sätter fingret på specifika frågor och utmaningar. På så sätt bidrar de till en träffsäker kompetensutveckling. Det vet Barilla som under hösten slipat pensionskunskapen hos PRI.

Vid sidan om allmänna kurser och utbildningar genomför PRI varje år många företagsanpassade utbildningar. På agendan står allt från redovisningsfrågor till allmän information om ITP.

– Företagens krav och behov styr hur vi lägger upp programmet, som brukar locka medarbetare från HR-, löne- och ekonomi-avdelningarna, berättar Jessica Edholm, affärsansvarig inom PRI.

Jessica och hennes kollegor genomför ett tjugotal företagsanpassade utbildningar varje år. Avstampet är den skräddarsydda agenda som tas fram tillsammans med företaget.

– Fördelen med en anpassad utbildning är att deltagarna kan prata fritt om just sina siffror, frågor eller problem. Dessutom skiljer sig redovisningen åt mellan olika företag och det kan vi också fånga upp på ett enkelt sätt vid denna typ av utbildning, konstaterar hon. Efteråt görs en uppföljning för att säkra att målen uppnåtts och att utbildningen bidragit till förbättringar i pensionshanteringen.

Stöd hela vägen

Barilla är ett av företagen som deltagit i en anpassad utbildning. Vendela Evensson är löneadministratör, pensionsansvarig och numera även ansvarig för PRI-delarna i livsmedelsföretagets redovisning. I våras gick hon redovisningskursen kring ITP 2 i egen regi. Hon har även haft ett nära samarbete med sin kontaktperson Jessica Edholm.

– På så sätt har jag fått en bra bild av vad PRI ger för typ av stöd, säger Vendela Evensson. Jag är inte van att få så här mycket hjälp och undrar hur många ute på företagen som vet hur mycket som faktiskt erbjuds.
I den företagsanpassade utbildningen fanns även ett pass med PRIs redovisningsspecialist, Annika Teljfors med för att gå igenom redovisningsfrågorna.

– Vi diskuterade exempelvis igenom arbetsfördelningen, till exempel vilka behov Barilla har, vad vi kan göra själva och vad vi kan få hjälp med, genomgång av finansieringsformer och ITP 2 ålderspension. Det kändes exklusivt att få detta stöd, säger Vendela Evensson. Jag fick även en demonstration av webbtjänsten och verktygen som finns där.

Vid årsskiftet väntar det första bokslutet, där Vendela nu får användning av alla tips och kunskaper som hon tagit till sig under året. 

(PRIs nyhetsbrev i december 2016)