Hänger pensionspolicyn med i utvecklingen?

Snart är ITP 1:orna lika många som ITP 2:orna. Därför bör pensionspolicyn anpassas för att hänga med i utvecklingen. Vår pensionskonsult Hans Eklund berättar mer och ger dessutom några tips på vägen.

Ett område som det kan vara aktuellt att se över är chefsplaner, alltså de planer som ofta är tänkta att kompensera för lönedelar över 30 inkomstbasbelopp. De härstammar från tiden när det endast fanns förmånsbestämd pension (ITP 2), som gav pensionsförmåner upp till dessa 30 inkomstbasbelopp.

– Inom ITP 1 finns däremot inget lönetak, all lön är pensionsgrundande, påminner Hans Eklund. Man kan se det som att ITP 1 levereras med en redan inbyggd chefsplan. Detta kan vara värt att uppmärksamma i pensionspolicyn för att undvika överkompensation.

Chefsplaner hanteras ibland av en förmedlare. Rådgivningen finansieras då via provisionen från sålda lösningar. Inom ITP 1 finns ingen provision. Om policyn innehåller skrivningar kring rådgivning kan därför också dessa delar behöva uppdateras och förtydligas.

Mer ”vad” än ”hur”

– En bra pensionspolicy ska fånga företagets vilja och vad man vill uppnå. Att i detalj beskriva hur det ska gå till gör bara att policyn åldras i förtid när omvärlden förändras. Satsa därför mer på att beskriva ”vad” ni vill uppnå snarare än ”hur” det ska göras, säger Hans Eklund. Han påpekar också att policyn och pensionsutfästelserna alltid måste hänga ihop. 

– Det händer alltför ofta att vi kallas in som tolkar gällande utfäst pension till ledande befattningshavare. Företaget och den anställde har då olika tolkningar av pensionsgrundande lön, hur bonus ska påverka pensionen och så vidare, säger han.

– I det läget är skadan redan skedd och någon av parterna kommer att lämnas med känslan av att ha blivit lurad. Det blir ofta ett tråkigt avsked mellan två parter som kan ha både en lång och framgångsrik historia bakom sig.

Översyn med jämna mellanrum

Allra sist tipsar Hans Eklund om en allmän tumregel, som är bra att utgå från i arbetet med företagets pensionspolicy.

– Det är alltid bättre att stämma i bäcken än i ån, så med andra ord - se över policy och avtal med jämna mellanrum och framförallt vid förändringar, betonar han. Då blir korrigeringarna mindre och kan göras i samförstånd.

(PRI Pensionsgarantis nyhetsbrev i mars 2016)