16 mars 2016

Outsourcing ger avlastning i Ericssons stiftelseredovisning

Sedan 2015 sköter PRI Stiftelsetjänst redovisningen för Ericssons pensionsstiftelse - en av de största i Sverige. Det har gett Ericsson avlastning och en bättre ansvarsfördelning i sin hantering.

Ericssons pensionsstiftelse (EPS) har funnits i drygt tio år och är idag en av Sveriges största.

– Stiftelsen omfattar åtaganden i fem Ericssonbolag och tillgångarna uppgår till drygt 19 miljarder kronor, berättar Lars Take, CFO och COO i EPS.

För ett par år sedan väcktes frågan om att se över redovisningsrutiner och administration i stiftelsen.

– Vi konstaterade att Ericssons pensionsskuld fortsätter att öka under ganska lång tid. Därför kändes det viktigt att göra en översyn av rutinerna och långsiktigt säkra kvaliteten i hanteringen, säger Lars Take.

En heltäckande bild

Flöden och processer i det praktiska arbetet kartlades. Dessutom togs initiativ till att några olika framtidscenarier analyserades, allt för att få en heltäckande bild.

– Efter genomgången valde vi att lägga ut stiftelseredovisningen externt. Den tidigare hanteringen gjorde oss personberoende och vi ville dela upp ansvaret på fler händer och säkra bra backup-funktioner, säger Lars Take.

– Valet föll på PRI Stiftelsetjänst som redan hanterade ett antal större pensionsstiftelser, fortsätter han. Det fanns även en koppling till PRI Pensionsgaranti, som vi tyckte underlättade en eventuell framtida integration av rutiner och tekniska system.

PRI Stiftelsetjänst arbetade under de första månaderna på plats hos EPS för att göra övergången smidig. Från årsskiftet 2014/2015 togs hanteringen över formellt.

– Vi är nöjda med samarbetet och stödet. Vi har fått en tydlig avlastning och hjälp när det dyker upp specialfrågor av olika slag. 

PRI Stiftelsetjänst har en kort startsträcka och ger oss snabba svar, konstaterar Lars Take.

– I nästa steg vill vi integrera ytterligare, avrundar han. Vi blir alltmer digitala och att skapa ”bryggor” mellan våra IT-system blir på sikt avgörande för en effektiv uppföljning och hantering.