Pension i egen regi – bra affär för Scania

Scania är ett av Sveriges mest kända företag. Och en investeringsintensiv verksamhet. Pension i egen regi har stärkt de finansiella musklerna och medverkat till Scanias fina utveckling.

Scania har haft pension i egen regi under lång tid. Idag har cirka 4 000 tjänstemän i den svenska verksamheten ITP 2 i egen regi. Och att denna verksamhet är kapitalintensiv går knappast att ta miste på.

– Vi finns med egna bolag i ett 60-tal länder och tillverkar varje år cirka 80 000 lastbilar, bussar och motorer. Nyligen lanserades modellprogrammet ”Next Generation Scania”. Bakom det ligger åratal av utvecklingsarbete kring allt från bättre motorer till mer miljövänliga produkter, berättar Lars Eliasson, Corporate pension & Executive Benefits.

Bra finansieringsmodell

Satsningen på Next Generation Scania är den största någonsin i bolagets 125-åriga historia. Totalt har 20 miljarder kronor investerats. Att då låta pensionskapitalet stanna och ”jobba” i verksamheten har varit naturligt för Scania. Lars Eliasson berättar dock att företaget för fyra år sedan undersökte olika alternativa lösningar. 

– Det var när vår pensionsskuld ökat så mycket att vi nådde de övre risknivåerna enligt PRIs regelverk. Vi utredde olika alternativ, valde sedan att lösa in delar av skulden för att sänka risknivån, men behöll samtidigt vår ITP 2 i egen regi, säger han.

Som en del av utredningen tittade Scania på alternativa lånekostnader för tjugoårsperioden 1992 - 2012, alltså vad det hade kostat att låna upp de pengar som under denna tid varit tillgängliga via pension i egen regi.

– Vi kunde då konstatera att det varit väldigt positivt att låna i den egna balansräkningen och att skuldföring därför är en bra finansieringsmodell för oss, säger Lars Eliasson.

Hög avkastning

Scania har under lång tid varit väldigt skickliga på att förvalta företagets pengar. Avkastningen på sysselsatt kapital har överstigit 20 procent och i det sammanhanget är pensionspengarna naturligtvis också ett välkommet tillskott.

– Om pensionskapitalet inte förvaltats på detta sätt hade vi behövt hitta andra alternativ. Och med det följer förvaltningsrisker som vi inte är beredda att ta eftersom Scania ska fokusera på sin kärnverksamhet – inte på kapitalförvaltning, säger Lars Eliasson.

(PRIs nyhetsbrev i december 2016)