Pensionsadministration – så funkar det

Att låta oss ta hand om pensionsadministrationen ger många fördelar. Det är en komplett tjänst där allt ingår. Dessutom är den trygg, enkel och alltid tillgänglig. Annelie Jonsson berättar varför.

Intresset för att låta externa specialister hantera pensionsadministrationen gällande företagsegna planer ökar successivt.

– De premiebestämda lösningarna kommer mer och mer och även här erbjuder vi en komplett administration av pensionsplaner i egen regi, berättar Annelie Jonsson, affärsansvarig inom PRI Pensionsgaranti.

Komplett och enkelt

PRI Pensionsgaranti är en av de största aktörerna inom pensionsadministration – alltså den tjänst som omfattar allt från förmånsberäkning, fribrevsregister och skuldvärdering till pensionsförmedling och förmånstagarutredning.

– Det innebär att vi ansvarar för kontakterna med företag, anställda och de medarbetare som gått i pension, säger Annelie Jonsson.

Den praktiska hanteringen innebär att företagen får bokslutsuppgifter om pensionsförmånerna och de anställda får värdebesked gällande sina pensioner. Dessutom sköter PRI Pensionsgaranti utbetalningar till dem som gått i pension. Därtill hanteras frågor med koppling till skatter, efterlevandeförmåner, personuppgifter och mycket annat.

Tryggt och tillgängligt

För företag som köper andra tjänster av oss kan det vara extra enkelt att låta PRI Pensionsgaranti sköta pensionsadministrationen. Då finns alla uppgifter på samma ställe och hanteringen kan skötas effektivt. Samtidigt förknippas denna administration med trygghet och tillgänglighet, främst via webbtjänsten.

– Här finns allt samlat på ett överskådligt sätt och företagen har tillgång till sina uppgifter när det passar dem. De behöver inte hämta underlag på flera olika ställen och heller inte skicka känsliga uppgifter, vilket ökar tryggheten, säger Annelie Jonsson. Och för pensionärerna har PRI Pensionsgaranti en särskild kundtjänst som svarar på frågor om stort och smått via både telefon och mejl.

(PRI Pensionsgarantis nyhetsbrev i mars 2016)