Heltäckande stiftelsehantering

Ett tryggt, heltäckande stöd med webblösningar som gör hanteringen smidig. Detta får företagen som låter PRI Stiftelsetjänst sköta stiftelseadministrationen. PRI är en av de största oberoende aktörerna på det här området. I många branscher ökar konkurrensen om arbetskraften. För att säkra kompetens bildar alltfler företag egna vinstandelsstiftelser. Detta är en process PRI Stiftelsetjänst kan utan och innan.

 – Vid bildandet av en stiftelse fungerar vi som en guide åt företaget. Vi har bred erfarenhet, vet hur andra gjort, säkrar att regelverk är på plats och att styrdokument utformas på rätt sätt, sammanfattar Anders Fredriksson, kundansvarig inom PRI Stiftelsetjänst. 

Det kompletta stödet täcker tilldelningen från bolaget, andelsberäkningar, administration av utbetalningar av vinstandelar, arvoden och skatter samt administration av stiftelsens omplaceringar av värdepapper. Kunderna får även hjälp med redovisning, årsredovisning och deklaration.

Stötta stiftelsens styrelse

PRI Stiftelsetjänst kan också ta över administrationen av befintliga vinstandelsstiftelser. Då är angreppssättet lite annorlunda.  
– Här handlar det ofta om att gå igenom regelverk och stadgar och modernisera dokumenten. Och eftersom vi har bred kunskap kan vi även snabbt gå in och stötta stiftelsens styrelse med kompetensen de efterfrågar, säger Birgitta Oleniusson, kundansvarig inom PRI Stiftelsetjänst.  

Vinstandelsstiftelserna fungerar som belöningsprogram som ska få alla i företaget att dra åt samma håll. Samtidigt berättar Birgitta och Anders att det blir vanligare att stiftelser utformas för att ge ett extra pensionstillskott. Skillnaden då är att tilldelningen är låst till dess en medarbetare går i pension.

Egen webbtjänst

PRI Stiftelsetjänst är en av de största bank-oberoende aktörerna, som hjälper alla typer av företag med stiftelseadministration. En av konkurrensfördelarna är det skräddarsydda IT-stödet. Det gör hanteringen smidig. PRI är exempelvis uppkopplat mot folkbokföringen och kan göra kontroller och uppdateringar på ett enkelt sätt.  
– IT-stödet minskar behovet av manuell hantering. Det ökar kvaliteten och säkerheten för kunderna, säger Birgitta Oleniusson.  – Vi har också en uppskattad webbtjänst som andelsägarna loggar in på via BankID, berättar Anders Fredriksson. Här kan de när som helst följa utvecklingen på sina innehav och även ta ut andelar när det blir aktuellt.

(PRIs nyhetsbrev i december 2017)