Kreditförsäkring – mogen tjänst som vidareutvecklas

PRI har sedan 1961 kreditförsäkrat kundföretagens pensionsutfästelser: Även om alla av oss inte var med på den tiden vågar jag påstå att vår samlade erfarenhet på pensionsområdet i allmänhet - och kreditförsäkring i synnerhet - är mycket stor.

Men även en mogen tjänst behöver utvecklas så att vi kan erbjuda kunderna rätt lösningar. Att pensionerna helt eller delvis tryggas via pensionsstiftelser är vanligt i större företag. I ITP-planen kombineras det med kreditförsäkring, vilket inte alltid är fallet i andra pensionsplaner.

Dagens räntemiljö har i många fall ökat behovet av avsättningar till pensionsstiftelserna för att matcha åtagandet. Minusränta och höga priser på flera tillgångsslag gör det samtidigt utmanande att nå en någorlunda stabil avkastning. Alternativet till avsättningar i stiftelsen kan vara en försäkring där PRI svarar för ett eventuellt underskott upp till ett bestämt belopp, så kallad beloppsbegränsad garanti.

Försäkringen kan även ersätta tvingande kapitaltillskott i pensionsstiftelser i exempelvis Storbritannien. Företaget behöver då inte sätta av pengar till pensionsstiftelsen, vilket påverkar kassaflödet positivt. Beloppsbegränsad garanti kan alltså vara en lösning för andra planer än ITP 2 och kan dessutom erbjudas svenska företags dotterbolag i Storbritannien. Läs mer i artiklarna om Volvo Car och Praktikertjänst.

Kennet Bergh
Kreditchef, PRI

(PRIs nyhetsbrev i september 2017)