PRI stöttar i uppstarten

PRI har hjälpt flera företag att etablera pensionskommittéer och från tid till annan även deltagit i sådana möten som sakkunniga. Och samordning kan verkligen göra stor skillnad, även i mindre företag.

 – Vi har bred erfarenhet inom pensionsområdet och av olika typer av företag. Det gör att vi kan stötta i processen, se till att rätt kompetens knyts till arbetet, fånga upp relevanta frågor och få igång den interna diskussionen, säger Annelie Jonsson, chef Marknad inom PRI.

Tre tips

Via en pensionskommitté underlättas också möjligheterna att hantera förändringar på pensionsområdet - förändringar som både är svåröverskådliga och en stor utgiftspost i företagen.

Annelie Jonsson tipsar om tre saker företaget bör tänka på när en pensionskommitté etableras. Det handlar om att:

  • pensionskommittén är sanktionerad från vd
  • företaget har en gemensam pensionspolicy som arbetet baseras på 
  • HR-direktör, CFO och andra specialister från till exempel juridik och treasury kopplas till kommitténs arbete

(PRIs nyhetsbrev i december 2017)