Volvo Cars ”pluggar igen” underskott

En kreditförsäkring ger garantier och trygghet. Volvo Cars använder denna garanti för att hantera underskott i sin brittiska pensionsstiftelse. Det är en smidig lösning som dessutom öppnat nya möjligheter för kapitalförvaltningen i stiftelsen.

Många svenska storföretag har dotterbolag i Storbritannien. Här dominerar förmånsbestämda pensionsplaner som i många fall dras med underskott. Volvo Cars valde en beloppsbegränsad garanti från PRI i hanteringen av sitt underskott.
– Det är en kreditförsäkring som stärker soliditeten i pensionsplanen genom att ”plugga igen” underskottet under en viss tid, säger Lars Andersson, kundansvarig inom kreditförsäkring på PRI.

Många brittiska pensionsåtaganden förvaltas i en juridisk enhet som kallas Trust. Den har en styrelse – trustees – som ansvarar för att medel finns tillgängliga när anställda går i pension och för kapitalförvaltningen. Arbetsgivaren finansierar pensionslöftet.
– Via kreditförsäkringen ändras riskbilden i pensionsstiftelsen samtidigt som vi plockar bort mycket ansvar från trustees. Slutresultatet är att vi skapar större komfort i stiftelsens verksamhet, säger Patrik Tolf, Deputy CFO & Head of Group Finance, Volvo Car Corporation.

PRI:s garanti bygger på ett belopp som trustees och Volvo Cars kommit överens om och som täcker fonderingskravet i pensions-
planen, eller ”pluggar igen” underskottet om man så vill.
– Det är positivt att PRI kan stötta stora koncerner utomlands, i detta fall via sin kunskap om det brittiska pensionssystemet. Det kopplar ihop lokala och globala pers-pektiv på ett bra sätt, säger Patrik Tolf.

Effektivare kapitalförvaltning

För Volvo Cars ingår den beloppsbegränsade garantin i ett större scenario, där koncernens pensionsskuld och pensionsstiftelsernas verksamheter är några av pusselbitarna. 
– Vi vill effektivisera förvaltningen av våra globala tillgångar och förbättra hanteringen av de risker bolaget och pensionsstiftelserna utsätts för. Det handlar om börs- och ränteutveckling samt efterfrågan på våra produkter och ger sammantaget en komplex bild, säger Patrik Tolf.

Han berättar vidare att som en del i detta arbete bildade Volvo Cars 2016 fondbolaget VCG Investment Management, som övertagit ansvaret för kapitalförvaltningen från brittiska trustees. 
– Vi vill arbeta kostnadseffektivare och skapa en mer riskfokuserad förvaltning, säger Stefan Axelsson, vd för VCG IM. Tidigare skulle avkastningen matcha pensionsskuldens löptid. Nu utgår vi från en lågvolatil förvaltning med en stabil avkastning på fyra till sex procent per år.

Strategin innebär att VCG IM gjort allokeringar i främst hedgefonder. Fondernas strategier banar väg för en riskbaserad avkastning utan stora upp- eller nedgångar över tiden. Strategin har varit framgångsrik. På sikt är målet att fondbolaget sköter kapitalförvaltningen i alla Volvo Cars pensionsstiftelser i Europa.
– VCG IM kan dessutom erbjuda sina tjänster till industrikollegor i andra branscher som vill ha en stabil, riskjusterad avkastning i sina pensionsstiftelser, säger Stefan Axelsson.

(PRIs nyhetsbrev i september 2017)