15 mars 2018

Fin utveckling för PRI

2017 summerar vi som ett riktigt bra år för PRI. Vi hade få kreditförluster, bra avkastning i kapitalförvaltningen samt en lönsam konkurrensutsatt affär i våra dotterbolag. Det är mycket glädjande att vi växer inom alla affärsområden. Vi har också välkomnat flera nya medarbetare som ska bistå i vår fortsatta utveckling.

Breddat erbjudande

Denna utveckling sker tack vare era förfrågningar och behov som vi gärna hjälper till med. Exempel på detta är att vi vidgat vårt stiftelseerbjudande under det senaste året. Vi är också väldigt glada över det förtroende vi fått att administrera Apotekets förmånsbestämda pensionsplan från och med 2018, läs mer i artikeln.
GDPR är säkert något som vi har gemensamt med många av er denna vår. För er kännedom så kommer vi under våren att informera kring detta, bland annat i samband med ordinarie utskick och även på vår webbplats.

PRI:s hållbarhetsrapport

Nytt för i år är också att vi gör en hållbarhetsrapport och här passar pension i egen regi väldigt bra. Det är ett hållbart pensionskoncept för både arbetsgivare och anställda, vilket är en viktig förutsättning i vårt välfärdssamhälle. En annan hållbarhetsaspekt är att vi helt går över till digitala nyhetsbrev från och med nästa nummer.

Väl mött då, trevlig läsning!

Annelie Helsing
Chef Affär och Marknad  

(PRIs nyhetsbrev i mars 2018)